Indførelsen af grundloven | DHO

Indledning
Emne: Kampen om grundloven og indførelsen af Grundloven i 1849 i Danmark. problemformulering: I 1849 blev grundloven indført og langsomt begyndte demokratiseringen, og dermed gik Danmark igennem en stor forandring. Hele optakten til denne store forandring spredte sig fra den franske revolution i Frankrig, som udbrød i 1789 som den mest blodigste revolution.

Mit formål med denne opgave er derfor, at undersøge hvilken indflydelse grundloven havde i Danmarks styreform og magtens fordeling.

Jeg har valgt at arbejde med dette emne, eftersom jeg synes at det lyder meget spændende.

Jeg valgte emnet, fordi jeg tænker at grundloven er meget vigtig og har en stor betydning for Danmark og resten af verden. Ligeledes synes jeg det er vigtigt at kende historien om grundloven, fordi den bygger fundamentet for demokratiet, som vi er en del af og fordi den stadig har en stor betydning for det danske samfund.

Jeg har valgt emnet eftersom jeg mener, at det har en stor betydning for, hvordan Danmark ser ud i dag, og den ytringsfrihed vi har i Danmark.

Jeg vil i denne opgave redegøre for demokratiets indførelse i Danmark i midten af 1800-tallet, med inddragelse af relevante kilder som jeg vil uddybe.

Efterfølgende vil jeg lave en dansk faglig analyse og fortolke Orla Lehmanns “Falster tale” fra 1841. Jeg vil afslutningsvis diskutere demokratiets udfordringer under forfatningskampen, og afslutte min opgave med en konklusion.

Indholdsfortegnelse
redegørelse af historie .................................................................................................................... 3
enevælden........................................................................................................................................... 4
vejen mod grundloven og demokrati ........................................................................................... 5
enevældens reaktion på udviklingen ............................................................................................. 6
indførelse af grundloven ............................................................................................................... 7
forfatningskampen .......................................................................................................................... 8
dansk analyse orla lehmann 1810-1870 ciceros talemodel ................................................ 9
appelformer ..................................................................................................................................... 10
argumentation ............................................................................................................................... 11
diskussion ......................................................................................................................................... 13
konklusion ....................................................................................................................................... 14
litteraturliste ................................................................................................................................. 15

Uddrag
Enevælden blev i Danmark indført ved en politisk proces.
Enevælden blev indført i Danmark i år 1660 til 1849, det var en styreform i Danmark, hvor alt magten lå hos monarken . Før enevælden blev indført var Danmarks styreform meget anderledes, inden 1660 var styreformen adelsvældet, hvor magten var delt op.

Den øverste magt var delt op mellem konge og adel, og efter den periode blev enevælden indført. Efter indførelsen af enevælden i Danmark, blev Danmark et arvekongedømme som det eneste land i Europa. Ifølge den nye kongelove i 1665 betød dette, at den samlede statsmagt lå hos kongen, som den øverste lovgivende, dømmende, og udøvende magt.

Danmark var det eneste land der havde lovfæstet det enevældige arvekongedømme. Selvom kongen havde alt magten, var det sjældent at han var enerådige, da de ofte havde rådgivere til at rådgive dem.

Kongen ansatte forskellige kollegaer, en af de vigtigste ansatte var b.la. kancelli, hans opgave var at dække de opgaver som handlede om undervisning og kultur, men ikke gennem hele enevælden gik det så godt.

I 1700-tallet begyndte det at gå ned ad bakke, eftersom den gode administration manglede. Landet var inddelt i flere amter med amtmanden som var overøvrighed, men han kunne ikke overkomme alle de opgaver der var, derfor var kongen nødt til at uddelegere opgaverne.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her