Immunforsvaret | artikel analyse

Indholdsfortegnelse
Opgave 1. Proteinet ficolin-3

Opgave 3. Enzymet savinase i vaskemidler

Uddrag
1. Artiklen ”Hul i immunforsvaret opdaget på rigshospitalet” omhandler opdagelsen af en arvelig defekt i immunforsvaret. Defekten er det manglende forsvarsprotein ficolin-3 som nedarves både fra far og mor.

Det vil sige, at personer skal have to sygdomsalleler, som er recessivt nedarvet for at denne nedarvning kan finde sted.

Artiklen beskriver dog ikke hvorvidt genet optræder hyppigere ved personer af et bestemt køn, og der er derfor ikke noget som tyder på at defekten af ficolin-3 nedarves kønsbundet.

Derfor kan vi konkludere, at defekten sandsynligvis nedarves autosomalt recessivt, hvor piger og drenge får sygdommen lige hyppigt.

2. En mutation defineres som en pludselig og vedvarende ændring af et gen. Der findes dog forskellige typer af mutationer. På figur 1 ses baserækkefølgen i allelerne for ficolin-3 hos en rask og en syg person.

Hver triplet koder tilsammen for en enkelt aminosyre. Ved den 5-triplet er den første base forsvundet, og der er herved sket en deletion af kromosomet, som har forårsaget at alle tripletter efter denne mutation, er blevet fundamentalt ændret.

Det kaldes en frame-shift-mutation, og bevirker at læserammen for aflæsningen af de efterfølende tripletter forskydes, og som sagt bevirker det at aminosyresammensætningen ændres helt.

3. frame-shift-mutationen gør at aminosyresekvensen ændres helt, og dette har betydning for proteinets struktur, herunder både den primære, sekundære, tertiære og kvarternære struktur, hvis proteinet har sådan en.

Proteinets primære struktur betegnes som Aminosyresekvensen for et bestemt protein, og dermed rækkefølgen af aminosyresammensætningen.

Aminosyresekvensen ændres fra glutaminsyre-glycin-arginin-alanin-leucin-prolin-valin-fenylalalin hos den raske person til glutaminsyre-glycin-arginin-alanin-serin-glutamin-serin-fenylalalin/leucin (alt efter hvad den sidste base i tripletten, som man ikke kan se, er).

Mutationen ændrer altså aminosyresekvensen og dermed rækkefølgen af aminosyresammensætningen som gør at hele proteinets primære struktur ændres.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu