Indholdsfortegnelse
Uddrag Af Ledelsesberetning for Ic Group a/s for 2017/18
- Regnskabsberetning
- Nettoomsætning
- Bruttomargin
- Kapacitetsomkostninger
- Resultat Af Ophørte Aktiviteter

Uddrag Af Ledelsesberetning for Ic Group a/s for 2018/19
- Regnskabsberetning
- Nettoomsætning
- Bruttoresultat
- Kapacitetsomkostninger
- Årets Resultat Af Ophørte Aktiviteter

Uddrag
Nettoomsætning
Nettoomsætningen for koncernens fortsættende aktiviteter blev 1.197 mio. DKK (1.314 mio. DKK).

Omsætningsreduktionen var især drevet af engroskanalen, hvor navnlig lavere ordreoptag i Tiger of Sweden bidrog, men omsætningen faldt i alle koncernens fortsættende brands.

Omsætningen i engroskanalen blev reduceret med 12,7% i forhold til 2016/17. I retailkanalen blev omsætningen reduceret med 7,6%.

Same-store omsætningen for koncernens fortsættende aktiviteter var 8,0 % lavere end i 2016/17, hvilket var drevet af negativ udvikling i de fysiske butikker, mens der var vækst i e-commerce kanalen – særligt i By Malene Birger.

Antallet af butikker i koncernens fortsættende aktiviteter er faldet i regnskabsåret 2017/18, idet Tiger of Sweden netto har lukket 4 butikker.

Bruttomargin
Bruttoresultatet for koncernens fortsættende aktiviteter udgjorde 734 mio. DKK mod 780 mio. DKK året før, og bruttomarginen steg.

Forbedringen var hovedsageligt drevet af, at 2016/17 var negativt påvirket af højere end normale varelagernedskrivninger – særligt i Tiger of Sweden.

Kapacitetsomkostninger
Kapacitetsomkostningerne faldt med 105 mio. DKK til 662 mio. DKK, hvilket i høj grad kan tilskrives omkostningsbesparelser i koncernens centrale funktioner.