Hyldest og prygl til heden | Opgave

Indledning
Naturen, heden, skoven eller marken. Kært barn har mange navne, synonymer og lag. Naturen er unik og enerådig. Det er en del af jorden.

Den er pragtfuld. Naturen er storslået og vi kan ikke leve uden den. Mange elsker at bruge flere timer i den i hverdagen. Mens andre synes den er besværlig, åndssvag og bare i vejen for hverdagens forløb.

Den skifter sin pragt til alle sæsoner, i sommeren blomstrer den op og viser sig selv i alt sin skønhed med grønne blade på træerne og sprudlende blomster. I efteråret dør den, bladende falder af træerne og blomsterne indslumrer. Naturen går i vinterhi.

H.C. Andersens skrev i 1859 en hyldest til naturen. Dette kommer til udtryk i hans digt, Jylland mellem tvende have. H.C. Andersen sætter ord på hans beundring af Jyllands natur og hylder naturen i alt sin herlighed.

Knud Sørensen sætter også ord på sit billede af naturen i hans digt over 200 år efter i år 1980 kaldet ”Tilbageblik om en del årtier”.

Uddrag
Det centrale for H.C. Andersens digt er naturen og bestemt Jyllands natur som han beskriver mageløst. Det er ikke svært for læseren at mærke og forstå den naturopfattelse og nationalopfattelse som Andersen så stolt skriver om. Dette er karakteristisk for romantikken som digtet er skrevet i.

De centrale temaer er naturen i sin skønhed og nationalfølelse. Udover dette er der også underlagt en form for undertema som udspiller sig, nemlig industrialiseringen.

I Knud Sørensens digt ”Tilbage blik om en del årtier” er naturen også midtpunkt for digtet. Digtet tager udgangspunkt i at beskrive tilbage i tiden og det er skrevet i datid.

Titlen på digtet antyder også at digtet ser tilbage i tiden. Heraf læser vi i titlen ”Tilbageblik om en del årtier” som kan antydes til at digtet er et fremtidsdigt.

Digtet er ikke et regelmæssigt digt, hvilket vil sige at stroferne og versene ikke er regelmæssige eller ens såfremt er det et uregelmæssigt digt.

I digtet fremkommer der tre strofer, hvoraf der i første strofe indeholder 31 vers, anden strofe indeholder 16 vers og tredje strofe indeholder 24 vers. Igennem digtet er der ikke rim eller rimform.

Derimod er der mange afbrudte sætningen som skaber et dynamisk tempo igennem digtet. De afbrudte sætninger gør at man som læser sætter tempoet op og dette skaber en god energi i sproget og gennem hele digtet.

Sørensens centrale fokus i digtet er naturen og bestemt lyngen fylder meget i digtet. Han fortæller i første strofe om, hvordan landbruget er faset ud. Heraf ”kornet var for længst opgivet, roerne opgivet … og lyngen rykkede frem”.

Fortælleren beskriver her at lyngen kan være årsag til landbrugets udfasning. Lyng gror og vokser bedst i ugødet og næringsfattig jord.

Dermed modsiger dette lidt Sørensens antagelse af lyngen er årsag til det dårlige landbrug, da landbrugsjorden har været dårlig inden lyngens ankomst.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu