Indledning
I artiklen: ” Hyldest til Kjærsgaard”, som blev bragt i avisen Information den 21. marts 2006

giver journalist og skuespiller Henrik Jandorf sin mening om Pia Kjærsgaard og hendes partis holdninger og værdier

gennem en meget provokerende og tvetydig kronik. Artiklen hører under stofområdet Indland/politik, og omhandler bla.

Mohammed-krisen, den kommende terropakke og de danske soldater som har mistet deres liv i irak- krigen. Jeg vil mene at den primære målgruppe

som Henrik Jandorf sigter efter, er sympatisører for Dansk Folkeparti og ikke mindst Pia Kjærsgaard, da hensigten tydeligvis er at skabe provokation over for dem.

Den sekundære gruppe er måske modstandere af Dansk Folkeparti, som kan få sig et godt grin, men i høj grad også skabe debat med primærgruppen.

Uddrag
Henrik Jandoft har valgt at benytte ytringsfriheden mod en af ytringsfrihedens store beskyttere, Pia, så hun måske selv kan mærke dens fra en negativ side.

I kronikken bliver Pia Kjærsgaard nemlig udsat for latterliggørelse i en sådan grad, at der på trods af den også nævnte ydringsfrihed, kunne være tale om medie mobning.

Henrik Jandorf gør ikke alene grin med Pia Kjærsgaard og Dansk folkeparti, men efter min mening også med sin målgruppe, Pia Kjærsgaards og Dansk Folkepartis sympatisører

og den del af den almene befolkning, som pludselig har fundet deres nationalfølelse frem, efter især Muhammed-krisern.

Han skriver som var han tilhænger af dansk folkeparti, og får sig selv til at lyde, (på overfladen selvfølgelig), som var han en typisk sympatisør, der ønskede at give Kjærsgaard et skulderklap.

Mange læsere vil nok ikke opfatte ironien før de begynder at tyde de mange små ubehagelige sandheder, som han har listet ind i teksten, pakket ind i ironi.

Denne ironiske skrivemåde gør ham faktisk i stand til uafbrudt at svine folkets parti til, uden at læseren lukker ørene for det der bliver sagt. Det hele er jo indirekte, og virker derfor ikke længere som en trussel for vores holdning.

Henrik Jandorf giver, som sagt på ironisk vis, sin mening om Pia Kjærsgaard og hendes arbejde indenfor dansk politik. Jeg vil nu analysere nogle væsentlige pointer fra kronikken.

”Jaja, der findes da intellektuelle, som påstår, at du med dine fascistiske tilbøjeligheder skader vort lands anseelse udadtil.

Ren indbildning, Pia. Er USA´s anseelse blevet skadet? Sidder USA ikke på netop magten og olien.” USA´s og ikke mindst præsident George Bush´s anseelse udadtil er netop

blevet skadet utrolig meget i den senere tid, især i forbindelse med Irak krigen. USA og mange andre lande er faktisk dybt afhængige af mellemøsten

da USA´s oliekilder er begyndt at slippe op, og dermed afhænger af import fra især Iran og Saudi-arabien.

Henrik Jandoft mener altså ikke, at Pia´s fascistiske tilbøjeligheder fører noget godt med sig på længere sigt, men at de, som USA er et levende bevis på, skader vort lands image udadtil.

”Lad os gratulere Jyllands-Posten for dens mod! Det var så overhængende vigtigt at få den danske mening på verdenskortet, at det faktisk havde været landsforræderi ikke at bringe tegningerne.”

Den danske mening på verdenskortet har altså kun ført dårlige ting med sig i denne sammenhæng. Vores varer er blevet boykottet i mange muslimske lande, og vi er blevet et mere oplagt mål for terrorangreb.