Hvad er EU? | Samfundsfag

Indholdsfortegnelse
1. Hvad var hensigten med kul- og stålunionen, som blev oprettet i 1952?
2. Hvad var indholdet i Rom-traktaten fra 1957?
3. Hvordan adskilte det Europæiske Økonomiske Fællesskab sig fra Kul- og Stålunionen?
4. Beskriv hvilken rolle Kommissionen, Parlamentet og Ministerrådet spiller i lovgivningsprocessen.
5. Hvorfor er det vigtigt, at kommissærerne og parlamentsmedlemmerne repræsenterer EU og ikke deres eget land?
6. Hvorfor er det vigtigt, at ministrene i Ministerrådet repræsenterer deres eget land og ikke hele EU?
7. Hvorfor tror du, at så mange lande ønsker at være en del/medlem af EU?
8. Hvad laver en lobbyist?
9. Hvad forklarer Europa-Parlamentetsmedlem Dan Jørgensen i kilden ”Nødvendig ekspertise”?
10. Hvad kan fordelene og ulemperne ved, at der er lobbyister i et politisk system?
11. Hvad er ifølge kilden ”EU vil stoppe salget af snus i Danmark” problemet med, at man kan købe løs snus i Danmark?
12. Hvordan viser kilden, at EU ́s lovgivning har indflydelse på danskernes hverdag?
13. Kender du til andre eksempler, hvor EU-lovgivning påvirker borgernes hverdag og valgmuligheder?
14. Hvorfor hedder det mon Rom-traktaten, Maastricht-traktaten, Edinburgh- aftalen, Lissabon-traktaten?
15. Hvilken betydning har det, at valgdeltagelsen ved EU-parlamentsvalg er lav?
16. Hvilke politiske partier er for eller imod Danmarks medlemskab af EU?
18. På hvilke områder mener jeg det er en god ide at arbejde tættere sammen med EU? På hvilke måder er det ikke en god ide?

Uddrag
3. Hvordan adskilte det Europæiske Økonomiske Fællesskab sig fra Kul- og Stålunionen?

Kul- og Stål Unionen blev dannet for at få fred mellem Tyskland og Frankrig.

4. Beskriv hvilken rolle Kommissionen, Parlamentet og Ministerrådet spiller i lovgivningsprocessen.

Hvis man i EU vedtager en lov, kan et land ikke bare melde sig fra, undtagen hvis det har kulturelle spor i landet eller andet. Kommissionen, Parlamentet og Ministerrådet hjælper med at løse problemerne, hvis et land nægter.

5. Hvorfor er det vigtigt, at kommissærerne og parlamentsmedlemmerne repræsenterer EU og ikke deres eget land?

Fordi de skal alle være lige og partiske, der ville der være en masse problemer om det, hvis det ikke var sådan, og det prøver man selvfølgelig at undvige.

6. Hvorfor er det vigtigt, at ministrene i Ministerrådet repræsenterer deres eget land og ikke hele EU?

Fordi at ikke alle ville være enige med deres beslutninger, og så ville ingenting blive besluttet.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu