Indholdsfortegnelse
Hvad er danskhed?
- H.C Andersens og danskhed?
- En anden fortolkning af ”Danmark mit fædreland”

Uddrag
Danskhed er et besynderligt begreb, hvem er dansk, hvad er danskhed, og hvordan definerer vi danskhed som individer.

For år tilbage var folk meget enige i deres syn på danskhed, sovs kartofler, stegt flæsk, juleaften med flæskesteg, matador og vores danske sprog.

Er for nogle indbegreber af danskhed. Men hvad mente de somdefinerede vores nationalitet som danskhed?