Humanistiske og samfundsvidenskabelige metoder i historie | Noter

Indledning
Historie er et fag, der undersøger de menneskeskabte samfund og udviklingen af de menneskeskabte samfund.

For at undersøge dette anvender man både humanistiske og samfundsvidenskabelige metoder i historie.

I den daglige undervisning skelner vi ikke altid mellem, om vi gør det ene eller andet, da begge tilgange er en væsentlig del af faget.

Indholdsfortegnelse
Humanistiske og samfundsvidenskabelige metoder i historie
- Mere om den samfundsvidenskabelige tilgang i historie:
- De samfundsvidenskabelige eller nomotetiske metoder
- Induktiv metode
- Deduktiv metode
- Kvantitativ metode
- Kvalitativ metode
- Komparativ metode
- Struktur- og aktørperspektivet kan undersøges med udgangspunkt i dette skema

Uddrag
De humanistiske metoder har I stiftet bekendtskab med, når I har arbejdet fx kildekritisk eller hermeneutisk.

De samfundsvidenskabelige metoder har I arbejdet med, når I fx har behandlet historisk statistik og brugt teorier om historiske sammenhænge.

(Fx Karl Marx’ materialistiske historieopfattelse, Rostows faseteori og andre teorier fra faget IØ samt Fukuyama, Huntington og Barbers teorier).

Både humanistisk og samfundsvidenskabelig metode ligger til grund for det baggrundsmateriale, I læser i forbindelse med historieundervisningen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu