Indholdsfortegnelse
Hvordan blev imperialisme udbredt og hvilken form for indflydelse fik det på Afrika ( fokus på Congo) ?
Europæisk imperialistisk kontrol over Afrika

Uddrag
De fleste europæere mente, at kolonisering i bund og grund var en ædel virksomhed, da de nemlig havde den stærkeste økonomi, velorganiserede regeringer og magtfulde hære og flåde. I mellemtiden blev afrikanske nationer urolige af økonomiske svagheder og politiske splittelser.

Den transatlantiske slavehandel, der først sluttede i slutningen af 1800-tallet, havde drastisk reduceret befolkningen i den afrikanske samfund. Slavehandelen var også med til at bidrage til en stammekrig i Afrika.

Den europæiske magt blev drevet af teknologien fra de industrielle revolutions nye våben og dampdrevne lokomotiver, samt deres skibene, som gav europæerne muligheden for at bevæge sig hurtigt og kæmpe krige med særdeles brutal effektivitet.

Europæiske producenter ønskede adgang til naturressourcer såsom gummi og råolie. Afrikanske kolonier kunne også tjene vigtige havneområder for de europæiske købmænd og deres flådeskibe.

Europæiske missionærer opfordrede afrikanere til at opgive deres traditionelle tro væk og acceptere de vestlige måder at opføre sig på, samt ændre deres religion. Missionærerne åbnede hospitaler og skoler overalt i kolonierne.

Nogle gange fik de også fremmet de politiske og økonomiske mål for imperialistiske nationer. Mange europæere udnyttede og undertrykte de indfødte afrikanere forfærdeligt, og nogle af de værste undertrykkelser fandt sted i Congo.