Indholdsfortegnelse
Helgstrand Dressage forretningsmodel:
Analyse af købsadfærd hos Helstrand Dressage:
- Behov:
- Købemotiv:
- Købsadfærdstype:
- Beslutningsproces:
- Omverdens model analyse af sundhedsmæssige forhold:

Uddrag
Helgstrand Dressage forretningsmodel:
Helgstrand Dressages værditilbud er at sælge eksklusive elitedressurheste og kvalitets frostsæd, samt yde kompetent rådgivning på området.

Virksomhedens målgruppe er det dyre segment, hvor der både sælges til professionelt og hobby brug gennem deres salgskanaler i både Europa og USA.

Hestene bliver spejdet og købt i en ung alder og opdrættes på Helgstrands egne faciliteter, hvorfra de bliver solgt til hele verden.

---

Konsumenterne der køber eksklusive heste, bliver alt efter om det er en hobby eller profession styret af det funktionelle og sociale købemotiv.

Er man professionel rytter har man brug for den hest der kan give en de bedste resultater. Man køber nødvendigvis ikke den dyreste eller pæneste, men den der sammenlagt giver en mulighed for at præstere på højeste niveau.

Købemotivet er altså styret af fornuften, og er derfor det funktionelle købemotiv. Køber man derimod hestene som hobby, er man mere tilbøjelig til at vælge den hest der er dyrest eller den man synes der ser sødest ud

man bliver altså styret af følelser og det er derfor det sociale købemotiv. Mere specifikt er købet af de eksklusive dressurheste primært veblen og muligvis bandwagon.

Grunden til de er veblen skyldes at hestene er nogle af de mest eksklusive og dyreste der findes på markedet.

Helgstrand er altså stedet man køber hvis man vil have det dyreste og det mest prestigefyldte, hvilket også er derfor deres kunder er en del af den øvre klasse.

Motivet kan dog også være præget af bandwagon. Dette kan skyldes hvis man omgås i kredse hvor flertallet har dyre heste eller går op i at have dyre produkter/hobby.