HearBetter AS | VØ opgave | 12 i karakter

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
- Virksomhedsanalyse
- Uddrag fra virksomhedens fiktive hjemmeside:
- Der er følgende materiale til opgaven:
- Artikler:
- Nøgletal:
- Pengestrømsopgørelse:

1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i HearBetter A/S i de seneste regnskabsår.

1.2 (15 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2017-2019.

1.3 (10 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed for 2017-2019.

1.4 (5 %)
Forklar udviklingen i egenkapitalens forrentning for hvert år i perioden.

1.5 (5 %)
Forklar, hvordan HearBetter A/S’ likviditet overordnet har udviklet sig i 2019, og hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

1.6 (5 %)
Vurder, hvordan rivalisering i høreapparatbranchen vil blive påvirket af Boses indtræden i branchen.

Opgave 2
- Rapportering

2.1 (5 %)
Opstil resultatopgørelsen for regnskabsåret 2017/18. Der skal ikke udarbejdes noter.

2.2 (5 %)
Opstil balancen pr. 30.09.18. Der skal ikke udarbejdes noter.

2.3 (5 %)
Vurder, hvilken regnskabsklasse Hørecenter Århus A/S tilhører.

2.4 (5 %)
Forklar, om det er i overensstemmelse med de grundlæggende forudsætninger for årsrapporten, at Hans Peter Nyvang ønsker at ændre afskrivningsmetode for inventaret.

Opgave 3
- Kalkulation og indtjening

3.1 (5 %)
Beregn kostprisen for partiet på 150.000 stk. Excellence-5.

3.2 (5 %)
Beregn dækningsbidraget pr. stk. og dækningsgraden for Excellence-5.

3.3 (5 %)
Forklar hvordan det vil påvirke dækningsgraden, hvis kursen på VDN falder.

Opgave 4
- Ejerform og vækst

4.1 (5 %)
Redegør for de fordele Martin Bang opnår ved at ændre virksomhedens ejerform fra enkeltmandsvirksomhed til aktieselskab.

4.2 (5 %)
Beregn indekstal for den årlige omsætning og beregn den årlige procentuelle vækst i omsætningen.

4.3 (5 %)
Diskuter, om Martin Bang har ret i sit udsagn: ”Det er kun virksomheder, som har høj vækst, der overlever på lang sigt”.

Uddrag
Virksomhedsanalyse
HearBetter A/S er en helt og aldeles fiktiv virksomhed, som blev grundlagt i Danmark i 1956.

I dag er det en af verdens førende producenter af høreapparater. HearBetter A/S’høreapparater forhandles i mere end 100 lande over hele verden, og virksomheden har ca. 4.000 ansatte globalt.

HearBetter A/S udvikler digital teknologi på et kvalitetsniveau, som de færreste kan matche, hvilket har skabt et omdømme som en af de mest innovative producenter i branchen.

En kompromisløs tilgang til innovation har ført til fremskridt som verdens første digitale i-øret-høreapparat og egen revolutionerende trådløse teknologi.

Uddrag fra virksomhedens fiktive hjemmeside:
"Vision:
Vores vision er at give mennesker ubegrænset adgang til en verden af lyd ved at tilbyde perfekt hørelse.

Mission:
Vores mission er at tilbyde de absolut bedste høreapparater og den absolut bedste kundeservice.

Vi tilbyder den mest avancerede, naturlige lyd på markedet. Vores produkter giver mennesker mulighed for at bevare kontakten til omverdenen og kommunikere nemt.

CSR-erklæring:
Det grundlæggende sociale formål med vores virksomhed er at hjælpe med at forbedre livskvaliteten for mennesker med høretab og at bekæmpe det stigma, der kan være forbundet med høretab.

Vores sociale formål og vores forretningsformål går hånd i hånd og skaber værdi både for samfundet og for virksomheden.

Ledelsen forpligter sig til virksomhedens sociale ansvar (CSR) og tilstræber at integrere økonomiske, sociale og miljømæssige hensyn i forretningsbeslutninger.

For at kunne gøre dette erkender vi, at vi skal lytte til vores interessenter og løbende reagere på deres behov og krav.

Som virksomhed tilstræber vi altid at overholde al lokal lovgivning på de markeder, hvor vi driver forretning

og vi tilstræber at overholde de internationale principper for ansvarlig virksomhedsadfærd som f.eks. FN's Global Compact-principper for ansvarlig virksomhedsadfærd."

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu