Guldhornene | Noter Analyse | Adam Oehlenschläger

Indholdsfortegnelse
1. Guldhornene er et episk digt, dvs. et digt der ud over at formidle stemninger også fortæller en historie. Det er således vigtigt at få overblik over det centrale handlingsforløb og de centrale aktører i digtet. I skal derfor strofe for strofe gengive den handlingsmæssige essens.

2. Opdel teksten i centrale afsnit. Giv de enkelte afsnit overskrifter og overvej, hvad der er baggrunden for jeres inddeling.

3. Giv en karakteristik af de ”personer” og persongrupper, der optræder i teksten: Guderne, oldtidsforskerne og samtidens mennesker.

4. Giv en sproglig-stilistisk analyse af digtet med særligt henblik på at undersøge, hvilken effekt de forskellige virkemidler har i digtet.

5. Med baggrund i en sammenfattende fortolkning af digtet – hvordan kommer det romantiske (fx organismetanken, men ikke begrænset hertil) til udtryk i teksten. Giv eksempler.

Uddrag
strofe 1: Den første strofe beskriver mennesket der leder efter svar på hvad meningen med deres liv er samt en slags sammenhængen mellem nutid og datid.

strofe 2: Der bliver snakket om dengang guderne levede på jorden, og derfor bliver der direkte hentydet til de gamle dage.

Strofe 3: de får svar fra guderne (de forklarede høje)

Strofe 4: Her er meningen at man skal være glad for de minder man har og der bliver sagt at en ung kvinde prøver at finde guldhornene. ( en mø skal helligdommen finde! “)

strofe 5: Det bliver nat og dag men andre ord betyder det at tiden går. (Rimfaxe er den hest der strækker månen over jorden og Skinfaxe er den hest der trækker solen over jorden)

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu