Indledning
Romantikken, realismen og naturalismen i 1800-1890 var perioder påvirket af mange revolutionerende holdninger og fremgående synspunkter.

Det var en tid efter oplysningstiden hvor folk søgte mere indad og nationalismen opstod. Folk begyndte at være mere skeptiske og fremstille deres holdninger og synspunkter.

En af dem det lykkedes rigtig godt for, var Nicolai Frederik Severin Grundtvig (1783-1872)1. Hans tanker og holdninger var grundlag for hele grundtvigianismen, en social

kulturel og idemæssig strømning der blandt andet har udgangspunkt i religion og politik som fælles grundtanke og det levende ord som oplysning, frem for den konstante boglighed.

Jeg vil i denne opgave redegøre for grundtvigianismen go nationalliberalismens tanker, samt analyserer ”Er lyset for det lærde blot” skrevet af Grundtvig i 1839.

derudover vil jeg formidle hvordan grundtvigianismen stadig påvirker vores forståelse af danskhed i dag og hvilken betydning Grundtvigs tanker og hele højskolebevægelsen har på dette.

Indholdsfortegnelse
Indledning 3
Redegørelse: Grundtvigianisme og nationalliberalisme 3
Analyse: ”Er lyset for de lærde blot” 4
- Skolen for livet 6
Diskussion: danskhed i dag 7
Konklusion 8
Litteraturliste 9

Uddrag
Samtidig med grundtvigianismen, fremkom også de meget nationalliberalistiske tanker, med forestillingerne om at stat og nation skulle have samme udstrækning5.

Nationalismen betød at fokus på Danmark og danskhed blev øget væsentligt og spørgsmålet om hvornår man var dansk begyndte at melde sig.

Det liberale aspekt omfattede statens betydelige rolle i samfundet og deres holdning til demokrati, i form af at de ”begavede, dannede og rige” var berettiget til at lede folket6.

De nationalliberale dominerede især fra midten af 1820 til omkring 18485. Men specielt efter Danmarks nederlag i 1864 mistede de nationalliberale deres vælgerbasis og måtte gå i en anden retning6.

I 1860 kom grundtvigianismen for alvor på banen som fasttømret bevægelse3. Ligesom med nationalliberalismen, have grundtvigianismen spredt sig til mange befolkningsgrupper, men havde sin hovedvægt hos de relativt velstillede.

Det var også i denne periode at folkerettigheder i form af Grundloven blev indført. Grundtvig og hans tanker have især indflydelse på høj-, fri- og efterskoler4 og har det stadig den dag i dag.

På den religiøse og kirkelige plan har hans synspunkter stadig stor betydning for opfattelsen af den danske folkekirke og selv politisk har grundtvigianismen påvirket vores forståelse af folkestyret i vores samfund3.

Det har bidraget til opfattelsen af menneske, tro, samfund og historisk arv. De fleste danskere synger stadig hans sange, som for mange

sammen med Højskolesangbogen, generelt har stor betydning for Danmark, nationalisme og oplysningen, samt fællesskab i dag.

---

Jeg vil dykke nærmere ned i en af Grundtvigs tekster som stadig bliver sunget af mange danskere, og analysere Grundtvigs syn på skole

oplysning og folk i et konkret eksempel. Her kan man se hans overordnede tanker og holdninger mere detaljeret og specifikt som tekst, i stedt for kun som ide.

Ved hjælp af retoriske spørgsmål, sætter Grundtvig gang i læserens tanker, men før man kan nå at tænke alt for meget over tingende, så har han selv svaret på det.

Hans spørgsmål er så oplagte at der kun er et rigtigt svar, og det giver en følelse af at han inddrager en og at man råber sammen med ham. Det kan blandt andet ses i første linje hvor han siger: