Grænsen for velfærdssamfundet | Samf opgave

Indledning
Velfærdssamfundet i Danmark hører under den universelle velfærdsmodel. Det bærende princip er, at statsborgerskabet giver den enkelte borger alle sociale rettigheder, samtidig med at alle ydelserne er skatte finansieret.

Ud af de tre sfærer: staten, markedet og civilsamfundet, så er det i denne model, at staten har den største rolle. Staten fordeler netop ydelser og services og tager ansvaret for velfærden. Dette er dog ikke gratis.

Uddrag
Andre faktorer der spiller ind kan ses på tabel 1, som viser at flere elever vælger at gå på en privat skole frem for folkeskole.

Det ses, at der fra 2009 til 2011 er procentdel af eleverne fra folkeskoler faldet helt fra 80,4% til 78,7%, hvorimod elever på privatskoler har haft en stigning på 2% fra året 2009 til 2011.

Dette er endnu et tegn på, at Danmarks velfærdsmodel er under stor forandring, eftersom gentagne forældre vælger at placere deres barn i en privatskole frem for en ganske almindelig folkeskole.

Den residuale velfærdsmodel ideologi er liberalistisk og tanken bag det hele, er at man er sin egen lykkes smed, altså at det stærke individ klarer sig selv. Staten skal derfor ikke hjælpe andre end de borgere, der er allerværst stillet.

Her er det nemlig markedet, der spiller den afgørende rolle. Målet i den residuale model er, at alle i samfundet er med til at forbedre deres velstand, som står i modsætning til den universelle velfærdsmodel, hvor det centrale er økonomisk ligevægt.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu