Indholdsfortegnelse
Formål
Teori
Apparatur
Kemikalier
Sikkerhed og affald
Fremgangsmåde
Resultat
Resultat
Diskussion
1) Er der sukrose eller glukose i sodavanden, hvordan påvises det?
2) Hvorfor er Glas 2 med i forsøget?
3) Hvilken slags kulhydrat er sukrose? Hvilken slags kulhydrat er glukose og fruktose?
4) Sukrose kan spaltes til glukose og fruktose af syre, hvilken syre er der i sodavand?
5) Hvorfor kan der påvises glukose i de sodavand, hvor der står sukker på varedeklarationen?
6) Hvordan vises det at sukrose kan spaltes til glukose og fruktose?
7) Hvorfor er glas 4 med i forsøget?
8) Opskriv molekylformler (antal atomer af hver slags) for sukrose, vand, glukose og fruktose. Tæl i de kemiske formler ovenfor.
- Er stofferne polære eller upolære? Forklar hvorfor.
9) Hvor mange bindinger har C, H og O og hvorfor?
10) Hvad skal der gælde når man afstemmer et reaktionsskema?
11) Er dette forsøg kvalitativt eller kvantitativt? Hvorfor?
Konklusion
- Stemmer resultatet overens med det forventede?
- Hvad får man ud af at indtage sukker?

Uddrag
Formål
At påvise glukose i sodavand.

At vise at almindeligt sukker = sukrose spaltes til glukose og fruktose i sodavand, og at påvise den dannede glukose.

Teori
I sodavand findes almindeligt sukker(sukrose) og/eller glukose.

Sukrose er et disakkarid, der er sat sammen af glukose og fruktose, fruktose kan omdannes til glukose.

Sukrose kan spaltes til glukose og fruktose i sur opløsning.

I sodavand findes der kuldioxid, CO2 det reagerer med vand, H2O og danner kulsyre, H2CO3 derfor har en sodavand lav pH-værdi, og sukrose kan derfor spaltes:
sukrose (alm sukker) + vand → glukose + fruktose

Glukose påvises ved hjælp af Benedicts reagens. Benedicts reagens indeholder natriumcitrat, C6H7O7Na, natriumcarbonat, Na2CO3 og kobber(II)sulfat, CuSO4.

Når glukose opvarmes sammen med Benedicts reagens dannes rød-orange Cu2O = kobber(I)oxid, hvilket altså påviser at der er glukose tilstede.