Indholdsfortegnelse
Hvad drejer digtet om?
Er der handling at gengive?
Er der en stemning som du kan sætte ord på?
Er der ændringer i handling, stemning eller følelser.

DIGTETS FORTÆLLER
- Hvilken fortæller er der brugt i digtet?
- Hvor ligger synsvinklen?
- Hvordan vil du karakterisere fortælleren?

DIGTET
- Hvad hedder digtet, og hvilke oplysninger giver titlen?
- Hvem har skrevet digtet?
- Ved du noget om digteren, som har betydning?
- Hvilken digtsamling er digtet fra? Hvornår er digtet skrevet?
- Hvilken betydning har disse oplysninger om digtet?

DIGTETS FORM
- Hvordan er digtet sat op på siden?
- Hvordan er digtet inddelt i strofer og vers?
- Har digtet bunden form eller frie vers?

DIGTETS LYD
Hvordan fortælles teksten?: Ydre komposition:
- Hvilke typer rim? Hvilken effekt har de?
- Hvordan er digtets rytme?

DIGTETS SPROG
- Hvilke ord eller vendinger i digtet lægger du særligt mærke til og hvorfor?
- Ordvalg:

Budskab
- Politik
- Er der særlige sproglige virkemidler?
- Er der brugt særlig tegnsætning?
- Er der gentagelser? Hvilken funkFon har de?
- Er der billedsprog?
- Indre komposition:
- Hvad er sammenhængen mellem realplanet og billedplanet?
- Vurdering:

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Hvad drejer digtet om?
Sangen drejer sig om Danmark og at landet har ændret sig meget. Natasha synger om alle de ting der er ændret ved Danmark og hvordan det var før i tiden. fra 2007

Er der handling at gengive?
Natasha synger igen og igen omkring Ungeren, Istedgade, København og Frisindet. Hun vil gerne have det tilbage som det var i de gamle dage.

Er der en stemning som du kan sætte ord på?
Hun er sur og vil gerne have en masse ændret ved Danmark. Der er en grov stemning og en meget hård stemning.

Er der ændringer i handling, stemning eller følelser.
Det er ikke nogen ændring. Hun har det samme synspunkt i hele sangen, og hendes følelser om det ændrer sig ikke.

---

Hvad hedder digtet, og hvilke oplysninger giver titlen?
Sangen hedder Gi´mig Danmark tilbage. Titlen siger lidt at der er noget med Danmark og en person vil have Danmark tilbage.

Hvem har skrevet digtet?
Skrevet af Natasja Saad

Ved du noget om digteren, som har betydning?
Natasja Saad, bedre kendt som Little T eller bare Natasja, (født 31. oktober 1974 i København, død 24. juni 2007 i Spanish Town, Jamaica) var en dansk rapper og sangerinde.

Da hun døde i en bilulykke mente mange at det var et stort tab for Danmark, fordi hendes musik var en åbenbaring og en øjenåbner for det danske folk.

Hvilken digtsamling er digtet fra? Hvornår er digtet skrevet?
Sangen er fra fra albummet "I Danmark Er Jeg Født” og blev offentliggjort d. 17. okt. 2007