Indledning
Processen fra barn til voksen er noget vi alle som individer gennemgår. Ens vej er ikke altid nem, og man vil møde mange forhindringer på sin vej. Man skal træffe mange betydningsfulde valg som alle har en indflydelse på ens egen fremtid. Et eksempel på det ser vi i tryllevisen ”Germand Gladensvend” fra omkring 1200-tallet.

Her møder vi drengen Germand som undervejs i forløbet gennemgår en voldsom individualitionsproces. Undervejs støder Germand på en Gam, som ender med at have stor betydning. Netop denne såkaldte individualitionsproces er omdrejningspunktet i tryllevisen, hvor Germand skal træffe en række meningsfulde valg.

Uddrag
Den ydre komposition i tryllevisen ”Germand Gladensvend”, gør sig påfaldende da den er opbygget af 33 strofer. Hver af disse strofer består så af 4 verslinjer. Der fremtræder også en form for omkvæd i visen, der bliver sunget: “så fløj han over den rin” foran alle strofer i visen. Dette omkvæd skaber en form for bedre rytme, da folkeviser blev overført mundtligt.

Der bliver også benyttet en masse gentagelser undervejs i visen fx strofe 27-28 ”hun redte hver en lok”. Disse gentagelser skaber en form for erindring, så den bliver lettere at huske og dermed at fortælle den videre til den næste.