Genetik Begrebsliste | Biologi

Indholdsfortegnelse
- Homozygot
- Heterozygot
- Fiploid
- Haploid
- Homologe og heterologe kromosomer
- Gen
- Allele gener
- Fominante
- Tecessive
- Kromosompar
- Kønskromosomer
- Arveegenskab
- Sutosomer
- Lokus
- Fænotype
- Genotype
- Nukleotide
- Positionseffekt
- Slbinisme
- Melanin
- Dtamtavler
- Autosomal monohybrid krysning
- Sntigen
- Co dominante
- Fænotyper

Uddrag
Homozygot:
Når de to allele gener er identiske.

Heterozygot:
Hvis generne er forskellige kaldes de heterologe.

Fiploid:
Når et organisme er diploid betyder det at organismen har to eksemplarer af hvert kromosom (et fra hver forældre)

Haploid:
Dette er når en organisme kun har et eksemplar af hvert kromosom.
Homologe betyder ”ens” og disse indeholder gener som koder for samme egenskab. Heterologe betyder derimod forskellig (fx mænd har et x + et Y kromosom)

Homologe og heterologe kromosomer:
Gener kan være modstandsdygtige overfor sygdomme eller for øjenfarver.
Et gen er en biologisk enhed for information kodet i DNA om dannelse af et biologisk molekyle. Et individs gener kaldes arvemassen eller genomet

Gen:
Et gen kan have flere aleller. Alelle gener er forskellige udgaver af et gen som alle koder for samme arveegenskab. Fx. er der gener for øjenfarve der har forskellige aleller. Det kan fx. være blå, brun osv.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu