Indholdsfortegnelse
1. Foretag en vurdering af Freetrailers eksportberedskab og –motiver.

2. Vurder hvilke kriterier Freetrailer må forventes at lægge til grund for sin udvælgelse af nye markeder.

3. Hvilke konkrete markedsinformationer bør Freetrailer indhente før en indtrædelse på et nyt marked? Opstil en struktureret oversigt.

4. Karakteriser Freetrailers hidtidige internationaliseringsproces med udgangspunkt i valg af internationalisering model og markedsudvælgelse

Uddrag
Eftersom virksomheden Freetrailer har haft stor succes på både det danske og svenske marked, kan virksomheden se gode muligheder i at udvide markedet yderligere.

Dette kan hænge sammen med vækst motivet, fordi de kan se muligheder for at øge deres indtjening. Vækst Motivet er i denne situation, det grundlæggende motiv for, hvorfor Freetrailer ønsker at eksportere service til flere lande.

Freetrailers produkt er at sælge trailere til store virksomheder, såsom Ikea og Silvan. Ikea kan derefter låne gratis trailere ud til deres kunder.

Trailer får de dekoreret fra Freetrailer med logo, så oven i pakken får de gratis reklame. Dette kan medføre at kunderne har mulighed for at købe mere

da de altid har mulighed for at låne den ekstra kapacitet. Dette er et produkt der ikke begrænses af de forskelle der kunne være på eksportmarkedet

At udvide eksportmarkedet vil selvfølgelig kræve mere kapacitet i produktionen, da der er stor forskel på “kun” at eksportere til Danmark og Sverige, og derefter udvide til Norge, Finland og Tyskland.

Det vil i virksomhedens værdikæde kræve mere plads i indkøb og lader, da Freetrailer skal bruge flere trailere, men de skal også dekoreres med deres kunders logo.