Indholdsfortegnelse
Ret Opgave
Kapitel 1.1 - formålet med dataindsamling
Kapitel 1.2 - Datakilder
- De sekundære datakilder:
- De primære datakilder:
Kapitel 1.4 - kvalitative metoder
- Dybdeinterview
- Fokusgrupper
- Observationer
Kapitel 1.4 - kvantitative metoder
- Personligt interview
- Telefoninterviewet
- CAPI
- Postalt interview
- Webinterview
Kapitel 1.6 - Spørgeskemaudformning
Kapitel 1.9 - Fejlkilder
Kapitel 1.10 - Repræsentativitet
Kapitel 1.11 - Markedsanalyseprocessen
Skriv Økonomisk
- Taksonomi
- Det Multistrukturelle niveau:
- Det relationelle niveau:
- Det udvidede abstrakte niveau:
Kapitel 8.1 - Swot opstilling
Kapitel 8.2 - Tows opstilling
Kapitel 8.4 - Konkurrencestrategier.
- Lave omkostninger:
- Unikt produkt:
- Porters generiske strategi: Skal anvendes på virksomhedens niveau, ikke på produkterne.
Kapitel 10.1 - Diversifikation
- Der er tre typer diversifikation:
- Horisontal diversifikation
- Konglomerat diversifikation
Kapitel 11.1 - Markedssegmentering
Kapitel 15.1 - Klassifikation af produkter
- De kortvarige:
- De langvarige:
- Produkttyper på konsumentmarkedet:
- Produkttyper på producentmarkedet:
Kapitel 15.2 - Kvalitet

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
OPGAVE 2 i aflevering 2
1) Hvor godt i får argumenteret.
2) Modelleringskompetence
- Indledning md modelvalg
- Opsamling
- Undgå slaviskgennemgang
3) Variér kausale markører
4) Ret LVK´s kommentarer

Kapitel 1.1 - formålet med dataindsamling
- Virksomheder indsamler data som bruges i den daglige drift.

- Når direktøren møder om morgenen vil der typisk være en rapport over salget på dags-, uge- og månedsbasis sammenlignet med tidligere år.

- De kan f.eks. bruge rapporterne til at se hvilke varer der ville være en god ide at sætte tilbud på.

---

CAPI
CAPI-metoden (Computer Assisted Personal Interviewing) anvendes ofte ved personlige interviews i hjemmet.

I stedet for papir og blyant anvender intervieweren en bærbar computer eller en tablet under interviewet.

Postalt interview
Postalt interview går ud på, at man udsender spørgeskemaer til en nærmere defineret gruppe af respondenter, der inden for en given tidsfrist skal tilbagesende spørgeskemaet i en frankeret svarkuvert.