Fleegaard AS | Rentabilitetsanalyse | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
1.1: Beregn relevante nøgletal. Hvis der i årsrapporten er udarbejdet nøgletal, så anvendes disse.

1.2: (Caro & Tanya) Udarbejd en analyse af rentabiliteten (se kap. 13 & især afs. 13.5), indtjeningsevnen (se kap. 14 & især afs. 14.3), kapitaltilpasningsevnen (kap. 15 & især afs. 15.3), likviditets- & soliditetsgraden (se kap. 16 & især afs. 16.3) for de seneste 3 år:
- Rentabilitetsanalyse
- Indtjeningsevne:
- likviditets- & soliditetsgraden:

1.3: (Malte) Vurder, hvilke forhold der kan forklare udviklingen i væksten i afkastningsgraden og egenkapitalens forrentning for fra 2017 til 2019.
- afkastningsgraden:
- egenkapitalens forrenting:

1.4: Forklar, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2017 til 2019.
- Aktivernes omsætningshastighed:
- Overskudsgraden:

1.5: Vurder hvad Fleggaard A/S skal gøre fremadrettet for at forbedre udviklingen i nøgletallene:
- 4. Besvarelse
- Disposition for PBL (Problem baseret læring) 1:

Uddrag
Virksomhedens rentabilitet er forbedret i år 16/17 til 17-18 og forringet fra år 17/18 - 18/19 idet afkastningsgraden ligger på 14% i år 16/17, 16% i år 17/18 og 15% i 18/19.

Afkastningsgraden ligger i hele perioden på et tilfredsstillende niveau, hvis man sammenligner med markedsrenten på 2-3 %, idet der har været plads til et passende risikotillæg.

Virksomhedens indtjeningsevne har ikke ændret sig perioden, overskudsgraden har nemlig ligget på 7% i alle 3 år

Virksomhedens kapitaltilpasningsevne er forbedret i år 16/17 - 17/18 og forringet i år 17/18 til 18/19.

Aktivernes omsætningshastighed er nemlig steget fra 2 g i 16/17 til 2,2 g i år 17/18. Det svarer til en stigning på 0,2 g eller 10%.

aktivernes omsætningshastighed er faldet fra 2,2 g i år 17/18 til 1,9 g i år 18/19 det svarer til et fald på 0,3 g eller 13,6 %.

Faldet i aktivernes omsætningshastighed uddybes nærmere under analysen af kapitaltilpasningsevnen. Faldet i aktivernes omsætningshastighed har påvirket afkastningsgraden negativt.

Gældsrenten er forbedret i perioden, idet den er steget fra -0,62 % i år 16/17 til -0,69% % i år 17/18 det betyder et fald på 0,07 procentpoint eller et fald på 0,11,3 %.

I år 18/19 er den Faldet til -0,64 det vil sige et fald på 0,5 procentpoint det svarer til et fald på 7,2 %. Faldet i gældsrenten har påvirket egenkapitalens forrentning positivt.

Gearingen er i perioden faldet fra 1,49 g i år 16/17 til 1,28 g i år 17/18. Der er tale om et fald på 0,21 g eller ca. 14 %.

Da virksomheden i hele perioden har tjent på at arbejde med gæld, har faldet i gearingen påvirket egenkapitalens forrentning negativt.

Egenkapitalens forrentning er steget i perioden fra 27 % i år 16/17 til 29 % i år 17/18. Der er altså tale om en stigning på 2 procentpoint eller ca. 7,4 %.

Men fra år 17/18 - 18/19 er den faldet fra 29 % til 25 %, tilsvarende et fald på 3 procentpoint, eller 13,7 %.

Virksomheden har i hele perioden tjent på at arbejde med gæld, idet egenkapitalens forrentning i alle årene har været højere end afkastningsgraden.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu