Flaskehalsproblemer på Arbejdsmarkedet | IØ Opgave

Case 1

Opgavebeskrivelse
Hvad forstås ved flaskehalsproblemer og hvilke udfordringer skaber det for det danske arbejdsmarked?

Problemformulering
Hvad forstås ved flaskehalsproblemer og hvilke udfordringer skaber det for det danske arbejdsmarked?:

Redegør for begrebet flaskehalsproblem. Inddrag herunder forskellige arbejdsløsheds former.

Analyser, hvilke udfordringer flaskehalsproblemer skaber for det danske arbejdsmarked.

Diskuter, hvordan man ved hjælp af arbejdsmarkedspolitik kan løse problemet med flaskehalsproblemer.

Indledning
I følgende rapport, vil vi komme ind på det danske arbejdsmarkedet og analysere udvalgte flaskehalsproblemer. Vi vil uddybe hvad der forstås ved flaskehalsproblemer, og dens effekt på os som forbrugere og arbejdstagere.

Vi vil beskrive hvilke former for arbejdsløshed der befinder sig i samfundet, hvortil problematikker opstår og hvor vi borgere støder ind i flaskehalsproblemer. Vi vil forklare hvad flaskehalsproblemer gør ved det danske arbejdsmarked, og hvordan vi som samfund vil forsøge at undgå netop de samme flaskehalsproblemer, der opstår senere hen.

Det er derfor også relevant at komme ind på udbud og efterspørgsel, da dette er altafgørende for arbejdsmarkedets fremgang, og hvordan udbud og efterspørgsel forholder sig til hinanden.

Vi snakker dertil om, hvordan vi som arbejdstagere kan hjælpe arbejdsmarkedet bedst muligt, ved at hjælpe til i de brancher hvor efterspørgslen er høj, og der derfor mangler medarbejdere.

Dertil handler det om, hvordan vi som arbejdstager kan efteruddanne os og komme ud på skolerne for at blive klogere inden for en specifik branche, som står og mangler arbejdskraft på Danmarks arbejdsmarked.

Indholdsfortegnelse
Metodeafsnit 3
Indledning 3
Svar på problemformuleringerne 4
Redegør for begrebet flaskehalsproblem, og inddrag de forskellige arbejdsløsheds former 4
Analyser hvilke udfordringer flaskehalsproblemer skaber for det danske arbejdsmarked 5
Diskuter hvordan man ved hjælp af arbejdsmarkedspolitik kan løse problemet 6
Konklusion 8
Litteraturliste 9
Bilag 10
Bilag 1. Graf over fuldtidsledige efter køn og årstal vist i pct. 10
Bilag 2. Lønmodtagere i alle brancher. 10
Bilag 3. Flexicurity-modellen. 10

Uddrag
Hvis vi skal kigge på de 5 forskellige arbejdsløsheds former, så dækker de over sæson-, konjunktur-, skifte-, hjemsendelses-, og strukturarbejdsløshed. Sæsonarbejdsløshed forekommer i en bestemt branche, hvor det ifølge af årstiderne og perioder er svingende angående aktivitet i en bestemt branche.

Konjunkturarbejdsløshed ses i forbindelse med, at der er lavkonjunktur, det kan i dette tilfælde medføre fyringer af medarbejdere. Skiftearbejdsløshed opstår når en arbejdstager skifter arbejde, og dermed melder sig arbejdsløs i den korte periode de skifter fra det gamle arbejde til det nye arbejde.

Hjemsendelse arbejdsløshed fremkommer når en virksomhed er nødsaget til at sende medarbejderne hjem i en periode. Strukturarbejdsløshed opstår når udbud og efterspørgslen ikke er i overensstemmelse med arbejdskraften.

Her kunne der samme tid opstå geografisk strukturarbejdsløshed, da der ville kunne komme mangel på arbejdskraft i form af strukturarbejdsløshed i en bestemt landsdel.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu