Fisk i Danmark | SO

Problemformulering
Hvorfor er det så dyrt at købe fisk i Danmark?

Indledning
Fisk er en sund og miljøvenlig spise, som flere og flere ønsker at købe. Holdningen blandt de danske forbruger er dog at de undgår at købe fisk, når de er ude at handle, fordi de mener fisken er for dyr. Det leder os frem til vores problemformulering:

Indholdsfortegnelse
Resumé
Indledning.
Problemformulering

Problemstillinger.
1.1) Redegør for prisniveauet på fisk i Danmark:
1.2) Lineær regression
1.3) Virksomhedskarakteristik

2.1) Analyser hvorfor det er dyrt at købe/spise fisk i Danmark:
2.2) Regnskabsanalyse
2.3) Porter's five forces

3.1) Vurder prisniveauet på dansk fisk i fremtiden:

Uddrag
2.1) Analyser hvorfor det er dyrt at købe/spise fisk i Danmark:

Prisen på fisk afhænger af udbuddet og efterspørgslen, som man kan se i disse eksempler:

Bilag 13: Der er højkonjunktur og indkomsterne stiger i samfundet, som gør at flere folk har råd til fisk, der får efterspørgslen til at stige og dermed også prisen.
Hvis der er stormvejr over Nordsøen, ville det betyde at fiskekutterne ikke kan komme ud. Det betyder at udbuddet er mindre, som også får prisen til at stige.

2.2) Regnskabsanalyse
Vi har valgt at analysere regnskabet for virksomheden, Polar Seafood Greenland A/S.

Vi har lavet en redegjort for hvad deres indtægter og omkostninger i resultatopgørelsen kunne være: Se bilag 14.

Vi har indekseret deres omkostninger (se bilag 15) som viser at alle omkostningerne er steget, på nær afskrivningerne, som er faldet. Stigningen i omkostningerne er meget naturlig, da deres omsætning også er steget.

Vi har udregnet deres nøgletal, som ses i bilag 16.

Afkastningsgraden viser forrentningen af den investerede kapital (Aktiverne).

Retningen for afkastningsgraden er dårlig, da den i perioden er faldet med 1,2 procentpoint fra 7,5 i 2015 til 6,3 i 2019, svarende til et fald på 16%.

Niveauet ligger i 2015,2017 og 2019 på et tilfredsstillende niveau da AG er større end 6%, i 2016 og 2018 er den utilfredsstillende da den er under 6%.
Virksomhedens rentabilitet er altså forringet i perioden.

Overskudsgraden viser, hvor stor en del af omsætningen, der bliver tilbage i indtjening, når virksomhedens driftsomkostninger er dækket.

Retningen for overskudsgraden er dårlig, da den i perioden er faldet med 0,1 procentpoint fra 17,3 i 2015 til 17,2 i 2019, svarende til et fald på 0,57%. Niveauet er højt for en virksomhed i denne branche, om normalt en dårlig indtjeningsevne.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her