Fire Argumenter | Argumentationsanalyse

Indholdsfortegnelse
Opgave 1: Lav en argumentationsanalyse af følgende fire argumenter (A-D), hvor du:
1. anvender Toulmins udvidede model

2. afgør, hvilke argumenttyper, der er tale om.

Uddrag
1A
Peter er sandsynligvis dansk statsborger, da han er født på Fyn, medmindre Peters forældre er udlændinge, eller Peter har fået udenlandsk statsborgerskab, eftersom en person, der er født på Fyn, må antages at være dansk statsborger ifølge loven om indfødsret m.v.

Peter er sandsynligvis dansk statsborger, er påstanden i 1A. Her er der en styrkemarkør sandsynligvis som toner påstanden ned. Dvs. at personen ikke er helt sikker.

Medmindre Peters forældre er udlændinge, er belægget for påstanden, da det kan være årsagen til at han ikke er dansk statsborger.

Eller Peter har fået udenlandsk statsborgerskab, eftersom en person, der er født på Fyn, må antages at være dansk statsborger ifølge loven om indfødsret m.v., er rygdækning, da det bliver brugt til at styrke belægget og argumentationen.

2B
Svensson er nok ikke katolik, for Svensson er svensker, og svenskere er sjældent katolikker.

Katolikkerne i Sverige udgør under 2 % af befolkningen. Den mulighed eksisterer dog, at Svensson tilhører det katolske mindretal.

Svensson er nok ikke katolik, er påstanden. for Svensson er svensker, og svenskere er sjældent katolikker, er belægget for påstanden, da det er med til at begrunde hans påstand. Katolikkerne i Sverige udgør under 2 % af befolkningen.

Den mulighed eksisterer dog, at Svensson tilhører det katolske mindretal, er hjemmel, fordi den skaber en sammenhæng mellem påstanden og belægget.

2C
Christian vil formodentlig klare matematik eksamen med et godt resultat.

Han løser og afleverer alle hjemmeopgaverne i matematik, og det viser sig, at der er en positiv sammenhæng mellem eksamensresultat og hjemmeopgaveafleverings-frekvens. Dog er det muligt, at klappen går ned for ham under eksamen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu