Valgte fag:
Samtidshistorie
International Økonomi

Opgavebeskrivelse
Redegør kort for finanskrisens opståen i 2008 og krakket på Wall Street i 1929. Analyser hvilke ligheder og forskelle der var mellem de løsninger som amerikanske politikkere valgte for at begrænse de to kriser

herunder krisernes konsekvenser for befolkningen dengang i 1930'erne og efter 2008. Vurder USA's samfundsøkonomi og fordelingspolitik i dag 10 år efter finanskrisen.

Indledning
Igennem tiden har der været forskellige kriser globalt. Krisen i 30´erne og Finanskrisen anses ifølge mange økonomer som værende de 2 største i USA. Der tages udgangspunkt i disse 2 kriser i følgende opgave.

Målet er at finde ud af, hvilke konsekvenser en krise bringer med sig, hvilken indsats der er fra regeringens side.

Samtidigt med at finde ud af, hvor USA´s samfundsøkonomi og fordelingspolitik befinder sig i dag.

Opgaven udarbejdes i fagene samtidshistorie, og international økonomi, og der tages derfor udgangspunkt i disse perspektiver.

Der redegøres kort for begge kriser og deres opståen. Der analyseres hvilke konsekvenser krisen har haft for den amerikanske økonomi og samfund.

Dertil analyseres det hvordan man valgte at håndtere kriserne og de forskelle/ligheder i måden man valgte at håndtere kriserne på.

Afslutningsvis vurderes det hvordan USA's fordelingspolitik og samfundsøkonomi befinder sig i dag 2017.

Indholdsfortegnelse
Abstrakt............2

Indledning...........3

Metode...................4

Opgaveformulering.....................5

1. Krakket på Wallstreet 1929..............5

1.1 Hvorfor opstod krisen..............5

1.2 30´er krisens konsekvenser.........8

1.3 Politiske tiltag for at stoppe 30´er krisen..........9

1.4 Konklusion 30´er krisen ........12

2. Finanskrisen.......13

2.1 Hvorfor opstod krisen......13

2.2 Finanskrisens konsekvenser..............15

2.3 Politiske tiltag for at stoppe finanskrisen.......16

2.4 Konklusion finanskrisen.................18

3. Sammenligning af kriserne......19

4. Vurdering af USA's samfundsøkonomi og fordelingspolitik i dag 10 år efter finanskrisen........23

5. Samlet konklusion..........26
.
Litteraturliste.............28

Uddrag
Den 24. Oktober 1929 ”sorte torsdag” begyndte den varme luft at sive ud af aktieboblen . Boblen sprang dog for alvor ”den sorte tirsdag” den 29 oktober 1929, hvor hele aktiemarkedet kollapsede på Wall Street børsen.

Der blev handlet for 16,4 millioner aktier ”sorte tirsdag” og aktiemarkedet faldt med 14 milliarder den dag. Dette var hermed starten på en økonomisk krise, som senere blev til depressionen i 30´erne.