Indholdsfortegnelse
Kamerabevægelser
Kamerakørsel
Krantur
Zoom
Kameravinkler
- Frøperspektiv
- Fugleperspektiv
- Normalperspektiv
Fugleperspektiv
Normalperspektiv
Frøperspektiv
Klipning
Krydsklipning og parallelklipning
Synlig klipning
Usynlig klipning
Klippetempo
Analysemodeller
Aktantmodellen i kortfilmen ”Valgaften”
Personer i kortfilmen ”Valgaften”

Uddrag
Kamerabevægelser
Et filmkamera kan bevæges på en måde, der ligner den måde, vi selv bevæger os på.

En panorering minder om at dreje hovedet og se til siden. En tilt minder om at kigge opad eller nedad. Et filmkamera kan også bevæges på andre måder

vi kender fra virkeligheden. En krantur kan fx minde om at lette fra jorden og flyve op over det, man ser på.

Kamerakørsel
Når filmkameraet bevæger sig vandret fx på skinner eller hjul, kaldes det en kamerakørsel (eller travelling eller tracking). Kameraet kan bevæge sig langs med, hen mod eller væk fra motivet.

Krantur
En krantur er en kamerabevægelse, hvor filmkameraet bevæger sig højt op over jorden. Tilskueren oplever det som om, kameraet flyver.

Zoom
En zoom er en bevægelse inde i kameraets objektiv. Når fotografen zoomer ind, virker motivet tættere på. Når fotografen zoomer ud, virker motivet længere væk.

Fotografen kan opnå en stærk visuel effekt ved at kombinere zoom og kamerakørsel. Hvis fotografen zoomer ind på en person samtidig med

at kameraet kører væk fra personen, vil vi opleve, at personens ansigt forbliver i samme afstand fra os, mens alt i baggrunden forstørres og linjerne ændrer sig.

Det kan skabe en sugende fornemmelse og en oplevelse af, at personens syn på verden forandrer sig, fx hvis en stor hemmelighed bliver afsløret.