Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i FF Skagen A/S.

1.2 (10 %)
Analyser, hvordan de fundne forhold har påvirket udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2017 til 2019. Se spørgsmål 1.1.
Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.3 (5 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2017 til 2019.
Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.4 (4 %)
Forklar, hvorfor afkastningsgraden er faldet fra 6,5 % i 2017 til 2,3 % i 2019.
Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.5 (4 %)
Forklar, hvorfor af- og nedskrivninger er tillagt resultat af primær drift ved beregning af pengestrømme fra driftsaktiviteten.
Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2.

1.6 (5 %)
Vurder, hvor i værdikæden FF Skagen A/S har de største udfordringer.

1.7 (5 %)
Vurder, hvilke fordele FF Skagen A/S opnår ved investeringen i nye lossefaciliteter.

2.1 (4 %)
Redegør for, hvad der kan være årsag til forløbet af de variable omkostninger ved produktion af E-nature.
De nødvendige informationer fremgår af bilag 3.

2.2 (5 %)
Vurder, hvilken prisfastsættelsesmetode Ekan A/S anvender ved prisfastsættelsen af E-nature. Se bilag 3.

2.3 (4 %)
Beregn den optimale salgspris og afsætning for E-nature.
De nødvendige informationer fremgår af bilag 3.

2.4 (4 %)
Vurder, hvor meget de variable enhedsomkostninger maksimalt må stige uden, at den optimale salgspris ændres. Se spørgsmål 2.3.

3.1 (4 %)
Redegør for, hvilken investeringsårsag der er tale om.

3.2 (4 %)
Opstil investeringsforslagets nettobetalingsstrøm.
De nødvendige informationer fremgår af bilag 4.

3.3 (4 %)
Vurder, om investeringen er lønsom.

3.4 (4 %)
Beregn, hvor meget afsætningen mindst skal være, hvis investeringen skal være lønsom.

3.5 (4 %)
Diskuter, om AkvaFood A/S bør investere i robotterne.

4.1 (4 %)
Beregn soliditetsgrad, gældsandel, afkastningsgrad, gældsrente og egenkapitalens forrentning for 2019 og 2020.
De nødvendige informationer fremgår af bilag 5.

4.2 (6 %)
Analyser virksomhedens vertikale balancestruktur.

4.3 (4 %)
Diskuter, om Topus Sild A/S bør finansiere opførelse af fabrikken i Tyskland med egenkapital eller fremmedkapital.

4.4 (6 %)
Vurder, hvordan investeringen i en fabrik i Tyskland vil påvirke virksomhedens leveringsservice.

Uddrag
Ramt af høje råvarepriser (30/6 – 2020):
FF Skagen A/S havde i 2019 et nedadgående økonomisk år, trods et positivt resultat før skat, udtaler de selv at det var et ”utilfredsstillende” år.

De udtaler at det skyldes hård konkurrencen på fisk. Den hårde konkurrence har resulteret ud i et stort udsving i råvarepriser, som også ses i deres omkostninger til råvarer og hjælpematerialer mv. som har en stigning på 491.000 mio. kr. fra 2017 til 2019.

Direktøren for FF Skagen A/S udtaler at de arbejder med effektiviseringer i produktionen og tilpasningen, for at fremme de økonomiske resultater i fremtiden.

FF Skagen mangler fisk og drosler ned (1/10 – 2019):
I takt med at fisk er en faldende råvare på fiskerimarkedet, så har FF Skagen A/S udnyttet denne situation til at styrke deres medarbejder.

Det gør de ved at lukke en af de to fabrikker, i henholdsvis Hanstholm eller Skagen, ned for en periode. Deres plan er at sende ca. 15-17 medarbejder på skolebænken, for at uddanne dem til procesoperatører.

Samtidig at de udvikler deres teknologiske færdigheder, fordi branchen er gået fra et manuelt styrer til computerstyret.

Og dermed med bedre uddannede medarbejder, forventer de at reducere deres miljøbelastning og energiomkostninger, som ville fremme effektiviteten i koncernen.

NYE LOSSEFACILITETER HOS FF SKAGEN A/S ØGER EFFEKTIVITETEN (8/8 – 2019): FF Skagen A/S tog i januar 2019 et losseanlæg i brug.

For at fremme lossetiden for fiskene. Dermed betyder det også at begrænsningerne ift. Lossetiden ikke længere er begrænset af koncernen men af skibenes pumpegrej.

Med dette nye losseanlæg, kan FF Skagen A/S lægge mere i hygiejnen og eliminerer en risiko for kontaminering. Med det nye anlæg har FF Skagen også anskaffet sig 60.000 m2 nyt areal, til brug af lagerhaller og containerterminal.