FF Skagen AS | Analyse | Noter

Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i FF Skagen A/S.

1.2 (10 %)
Analyser udviklingen i indekstallene for indtjening og kapitaltilpasning fra 2017 til 2019 ved hjælp af de fundne forhold. Se spørgsmål 1.1.

1.3 (5 %)
Vurder, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden og aktivernes omsætningshastighed fra 2017 til 2019.

1.4 (4 %)
Forklar, hvorfor afkastningsgraden er faldet fra 6,5 % i 2017 til 2,3 % i 2019.

1.5 (4 %)
Forklar, hvorfor af- og nedskrivninger er tillagt resultat af primær drift ved beregning af pengestrømme fra driftsaktiviteten.

1.6 (5 %)
Vurder, hvor i værdikæden FF Skagen A/S har de største udfordringer.

1.7 (5 %)
Vurder, hvilke fordele FF Skagen A/S opnår ved investeringen i nye lossefaciliteter.

2.1 (5 %)
Beregn, om det er lønsomt for virksomheden selv at producere komponenten G-4.

2.2 (5 %)
Beregn, hvor meget det årlige forbrug mindst skal udgøre for, at det er lønsomt selv at producere komponenten G-4.

2.3 (4 %)
Redegør for, hvilke fordele og ulemper der vil være for L-Mower A/S, hvis den selv fremstiller komponent G-4.

3.1 (5 %)
Beregn den optimale indkøbsstørrelse for ALF-65.

3.2 (5 %)
Beregn de årlige ordre- og lageromkostninger ved den optimale indkøbsstørrelse. Se spørgsmål 3.1.

3.3 (4 %)
Beregn ændringen i lageromkostningerne, hvis GM Autodele ApS vælger at indføre et sikkerhedslager på 50 sæt ALF-65.

4.1 (5 %)
Opstil en funktionsopdelt resultatopgørelse med noter for Trend A/S for 2014.

4.2 (5 %)
Opstil balancen med noter pr. 31.12.14.

4.3 (4 %)
Forklar, hvordan ordren til butikskæden i Spanien har påvirket Trend A/S’ indtjening og likviditet i 2014.

5.1 (5 %)
Beregn indekstal for nettoomsætningen samt de enkelte logistikomkostninger.

5.2 (6 %)
Analyser udviklingen i virksomhedens logistiske effektivitet i perioden 2013 til 2015.

5.3 (4 %)
Forklar, hvordan forholdet mellem variable omkostninger og kapacitetsomkostninger er ændret som følge af investeringen i pakkesorteringsanlægget.

Uddrag
1.1 (10 %)
Redegør med udgangspunkt i det vedlagte materiale for, hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling i FF Skagen A/S.

Der er nogle forskellige forhold der gør dig gældende, når vi skal ind og se hvilke forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling.

En af de ting som har haft betydning for den økonomiske udvikling, er manglen på råvarer som simpelthen har fået virksomheden til at lukke produktionen ned på fabrikkerne.

Det kan vi også se på den store forskel i de forskelle år. I år 2017 modtog fabrikken ca. 600.000 tons industrifisk. Men hvor fabrikken i år kun modtager omkring 500.000 tons.

Det er altså omkring 100.000 tons industrifisk som fabrikken ikke modtager siden år 2017. Grunden til dette er, at kvoterne for industrifisk i Nordatlanten er faldet fra 3,5 til 2,5 millioner tons i år.

Dette sker fordi biologerne mener at der simpelthen ikke er grundlag for at fiske så meget, og det er altså med til at presse råvarepriserne helt i top fordi fabrikkerne kæmper om de sidste kilo

og FF Skagen kan altså ikke bare hæve priserne på deres produkter, da de følger verdensmarkedspriserne. Men her er priserne presset ned, grundet at Peru fisker rigtig meget og de kan derfor sende 4-5 millioner tons ud på markedet.

Selv om priserne på råvarer er steget markant, så vælger FF Skagen altså stadig at beholde sine omkring 200 medarbejdere.

Man har derfor valgt at lukke en af de 2 fabrikker i perioder, hvilket så vil give ekstra vedligeholdelse. Derudover har FF Skagen taget et nyt losseanlæg i brug, i januar 2019. Losseanlægget reducerer tiden markant og sikrer en skånsom behandling af fiskene.

Vi kan se det meget positive ved det nye anlæg ved at kigge på de nye tider som det tager hvis der kommer et stort fartøj og lægger til, førhen kunne det gøres på omkring 30 timer med det gamle anlæg og nu kan det gøres på 9-10 timer.

Så det er altså en markant forbedring. Når skibene tidligere lagde til hos FF Skagen med 250 tons i timen, så havde vi svært ved at følge med fortæller FF Skagen. Hvis det nye anlæg kører optimalt derimod, så kan det håndtere 450 tons uden problemer.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu