Fårup Sommerland, Hobby Rens, MadeSelf ApS, Ingrediens A/S

Indholdsfortegnelse
1.1 (5 %)
Redegør med udgangspunkt i artiklerne for, hvordan det er lykkedes A/S Fårup Sommerland at sætte besøgsrekord de seneste år på trods af regnfulde somre og finanskrise.
1.2 (5 %)
Analyser med udgangspunkt i værdikæden, hvilke aktiviteter der specielt er afgørende for A/S Fårup Sommerlands værdiskabelse.
1.3 (20 %)
Udarbejd med udgangspunkt i vedlagte nøgletal og artiklerne en analyse af rentabiliteten, indtjeningsevnen samt soliditeten og likviditeten for A/S Fårup Sommerland for årene 2007, 2008 og 2009.
1.4 (5 %)
Vurder ud fra pengestrømsopgørelsen, hvorledes A/S Fårup Sommerlands likviditet overordnet har udviklet sig i 2009 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.
1.5 (5 %)
Vurder, hvilken vækststrategi Fårup Sommerland benytter, når virksomheden begynder opførelsen af et hotel i parken.
1.6 (5 %)
Vurder med udgangspunkt i besvarelsen af ovenstående spørgsmål A/S Fårup Sommerlands fremtidsudsigter.

2.1 (5 %)
Redegør for nogle årsager, der kan ligge til grund for, at Hobby Rens ikke selv fremstiller alle komponenterne, der skal anvendes til produktionen af rengøringsmaskinerne.
2.2 (10 %)
Udarbejd en ABC-analyse med udgangspunkt i den samlede kostpris for de enkelte varenumre og vurder, om 80/20-reglen gælder.
2.3 (5 %)
Vurder, hvordan Hobby Rens kan anvendes ABC-analysens resultater i sin indkøbsstyring.

3.1. (5 %)
Vurder, hvilken transportform der er økonomisk mest fordelagtig.
3.2 (10 %)
Vurder, hvordan MadeSelf ApS fremtidige logistiske effektivitet kan blive påvirket, hvis virksomheden fremover ændrer transportform fra fly til skib.

4.1 (10 %)
Opstil årsregnskabet for 2010 for Ingrediens A/S uden noter.
4.2 (5 %)
Forklar, hvad det vil betyde for årets resultat og egenkapital, hvis årets afskrivninger på produktionsanlæg og maskiner bliver kr. 400.000 større som følge af en kortere afskrivningsperiode.
4.3 (5 %)
Redegør for, hvilken grundlæggende forudsætning i Årsregnskabsloven, der ligger til grund for saldoen på konto 12220: Periodeafgrænsningsposter.

Uddrag
1.4 (5 %)
Vurder ud fra pengestrømsopgørelsen, hvorledes A/S Fårup Sommerlands likviditet overordnet har udviklet sig i 2009 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.
Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2.

Fårup Sommerland har i 2009 haft en negativ pengestrøm på 420000 kr. Deres likvide beholdninger primo lå på 436000 kr., og falder derfor til 16000 kr.

Overordnet set har driftsaktiviteterne medført en positiv pengestrøm på 17,19 mio. kr., hvilket er grundet årets resultat før afskrivninger på 14,454 mio. kr. og ændringen i leverandørgæld og anden gæld vedrørende driften på 3,247 mio. kr.

Investeringsaktiviteterne har medført en negativ pengestrøm på 9,281 mio. kr., som er et resultat af køb af nye anlægsaktiver for 9,333 mio. kr. Grunden bag dette formodes at være udskiftning af gamle anlæg og nye forlystelser i parken.

Finanseringsaktiviteterne har ført til en negativ pengestrøm på 8,329 mio. kr., som er grundet afdragelse på lang og kortfristet gæld og udbytte til aktionærer på henholdsvis 3,834 mio. kr., 2,495 mio. kr. og 2 mio. kr.

1.5 (5 %)
Vurder, hvilken vækststrategi Fårup Sommerland benytter, når virksomheden begynder opførelsen af et hotel i parken.

Fårup Sommerland tilbyder et nyt produkt til kunderne i parken ved opførelsen af et hotel, og der må derfor være tale om produktudvikling.

1.6 (5 %)
Vurder med udgangspunkt i besvarelsen af ovenstående spørgsmål A/S Fårup Sommerlands fremtidsudsigter.

Fra et økonomisk perspektiv, er Fårup Sommerland dårligt stillet. De har oplevet en forringet rentabilitet, likviditet, soliditet og indtjening. Dog er nøgletallene tilfredsstillende i forhold til markedsrenten, men likviditetsgraden er meget dårlig.

Formår Fårup Sommerland ikke at bringe likviditetsgraden op på et tilfredsstillende niveau, vil det betyde at de får store problemer med deres gæld.

For at rette op på deres problemer, skal investeringen i nye forlystelser og hotellet tiltrække flere kunder, for at sikre en bedre indtjening.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her