EU og WTO | Opgaver

Indholdsfortegnelse
Testopgaver
1. Hvornår blev WTO oprettet, og hvor mange lande er med i organisationen?
2. Nævn nogle af de vigtigste spilleregler for verdenshandelen, som WTO har sat.
• Mestbegunstigelsesprincippet
• Nationalbehandling
• Gensidighed
3. Hvad hedder WTO's øverste besluttende myndighed?
• Ministerkonferencen
4. Hvad kan et land gøre, hvis det føler sig ramt af, at et andet land har brudt spillereglerne for verdenshandelen?
1. Hvor mange traktater er der indgået siden EF blev dannet?
2. Hvad hedder den seneste traktat?
3. Hvor mange lande er medlem af EU i øjeblikket?
4. Hvad er forskellen på et direktiv og en forordning?
5. Hvilken institution udarbejder direktiver og forordninger?
6. Hvor mange kommissærer sidder der i Kommissionen?
7. Hvilke to institutioner i EU vedtager og beslutter direktiver?
8. Hvordan er reglerne, når der stemmes med kvalificeret flertal? Og hvor mange stemmer har Danmark?
9. Hvor mange sidder der i EU-Parlamentet og hvor mange pladser har Danmark?
10. Hvilken indflydelse har EU-Parlamentet?
11. Hvilke opgaver har EU-Domstolen?
12. Hvad er Det Europæiske Råd?
13. Hvad forstår man ved Det Indre Marked?
14. Hvordan fjerner man de tekniske hindringer?

Uddrag
Mestbegunstigelsesprincippet er den mest grundlæggende regel i hele WTO-systemet. Hvis et land nedsætter tolden på et andet lands varer (dvs. begunstiger dette land), skal toldnedsættelsen også gælde for alle andre lande.

Man må altså ikke begunstige nogle lande frem for andre. Man skal med andre ord behandle alle lande ens, når man pålægger importvarerne told.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu