Indledning
At anskue. At illustrere. At forestille sig noget uden andre individers påvirkeligheder. Selvstændig og fribåren, skal man være, for at lade sig tolke af minimale indtryk. Man skal turde åbne op for en sanseverden af realisme fyldt med virkelighedsmateriale. Det er nemmere at lytte til andres udlæggelser, give hjernen en pause.

Nogle gange fokuserer vi så meget på, det vi får fortalt , at den virkelighed vi lever i, ikke er reel. Den fremstår urealistisk uden vi ved af det. Det at kunne se virkeligheden i øjnene. At skille sig ud af mængden. At være anderledes. At afvige fra belagte normer, blev et særligt kendt fænomen i den litterære verden grundet forfatteren Herman Bang. Grundstenene for hans opvækst, og hans dengang unormale seksualitet, var startskuddet til dannelsen af hans egen skrivestil. Impressionismen.

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Herman Bang var ikke en billig herre. Han havde i sine dage dyre vaner. ”Tiendre en noir”5 siger han til sin frisør inden hans oplæsning. Dette understreger, at han går op i sit udseende og søger en anstændig fremstilling af sig selv. Antagende skønner dette hans homoseksuelle side. Oveni er sætningen skrevet på fransk.

Deraf tænkes det, at forfatteren udsteder en hyldest til Bangs varemærke, impressionismen, som finder sine grundsten i det franske sprog.Herman Bangs seksualitet gjorde ikke ligefrem reaktionen fra andre, der hørte eller læste hans værker til en ligegyldig komponent. ”Men selve oplæsningen var en succes” .

Herman Bang var altså god til det han gjorde. ”Penge fik han selvfølgelig ikke”. God var bare ikke nok. Publikum kunne godt lide, hvad han skrev, men som der udledes, var der en del af Herman Bang, der ikke blev accepteret eller ligeledes god nok til at tjene på talentet. Her refereres der tilbage til hans seksualitet, som tog del i hans karriere. Folk kunne altså ikke have tolerance overfor dette normbrud, som man mente Herman Bang begik, ved at være homoseksuel. Det var med til at besvære anerkendelsen selvom talentet var synligt.

Den første del af kapitlet er en beskrivelse af Herman Bangs sidste levende dage i 1912. ”Han tager brillerne på og alt forsvinder i tåge og svimmelhed, så han må lukke øjnene” . Der beskrives implicit i denne sætning Herman Bangs død. Måden hans afsked beskrives på, er på sin vis sørgeligt beskrevet, da der bruges negativ ladet ord som forsvinder, tåge og svimmelhed. På samme tid benyttes ordet ”må”, derved kan døden forstås som en nødvendighed.

”Kamille, margeritter, eller afblomstrede mælkebøtter” er sætningen lige før, altså beskrives døden en anelse ude af det blå og tilsyneladende usammenhængende. Disse usammenhængende sætninger, som dette eksempel, var et særpræg for den impressionistiske skrivestil. Inden da, nævner han, at ”Toget kører for hurtigt, alt for hurtigt”

I denne situation, kunne det tænkes, at toget er et symbol på Herman Bangs liv. Et hektisk liv, der med hans forældres og sin egen succes forudsætteligt skulle køre på skinner, men som livet udfoldede sig, med løbende elementer af tab og afvigelse fra det konforme, endte han på afveje.