Erhvervsret | Karina og Thomas

Indholdsfortegnelse
1. Hvad betyder formuefællesskab?
2. Hvad er særråden, og hvilke undtagelser gælder til reglen?
3. Hvad betyder særhæften?
4. Hvordan gennemføres en bodeling, når et ægteskab ophører?
5. Hvad forstås ved særeje – og hvilke former findes der?
6. Hvordan oprettes et særeje?
7. Hvad betyder uskiftet bo?
8. Hvilke forskelle er der på ægteskab og papirløst samlivsforhold
Case 21.A
Ved anvendelse af juridisk metode skal du udarbejde et begrundet løsningsforslag.
Definer det juridiske område:
Formuler den juridiske problemstilling
Angiv retskilder:
Fakta:
Redegør for teori:
Vurder teori i forhold til fakta:
Afgiv begrundet konklusion/løsning
Case 21.C
Hvor meget kan hver ægtefælle få i boslod?
Hvilken betydning vil det have, hvis det viser sig, at Karinas far har skrevet i testamentet, at arven skulle være Karinas særeje ?
Hvilken betydning vil det få, hvis det viser sig, at Thomas nettoformue i alt er på minus 500.000. kr. pga. en for Karina ukendt kautionsstiftelse?
Ved anvendelse af juridisk metode skal du udarbejde et begrundet løsningsforslag. Definer det juridiske område:
Formuler den juridiske problemstilling:
Angiv retskilder:
Fakta:
Redegør for teori:
Vurder teori i forhold til fakta:
Afgiv begrundet konklusion/løsning

Uddrag
Fakta:
Oliver og Bettina har været sammen i fire år og flyttede sammen i Olivers luksus lejlighed inde i København. Derudover har Olivers familie et sommerhus, som parret besøger ofte. Oliver fortæller Bettina en dag, at han har spillet poker en aften, hvor han lånte en masse penge i banken, som han kunne spille for.

Oliver har for en måned siden fået bevilget en kassekredit på 100.000 kr, og at gælden er vokset yderligere med 250.000 kr. Bettina fortæller Oliver, at hun ikke vil have, at banken får pant i lejligheden eller sommerhuset.

Oliver mener dermed ikke, at Bettina skal bestemme, om han kan pantsætte lejligheden. Bettina har nogle aktier til en værdi af 125.000 kr. Oliver mener derfor at hun bør betale halvdelen af hans spillegæld. Derudover har Oliver forsøgt at sælge Bettinas bil, samt solgt et diamantarmbånd, han har arvet efter sin farmor.

Redegør for teori:
Her bruges § 1, som handler om loven vedrørende ægtefællers økonomiske forhold. Under ægteskabet råder hver ægtefælle over sin egen formue, uanset om formuen er erhvervet før eller efter indgåelsen af ægteskabet, dog med de begrænsninger, som følger af stk. 2, § 2 og kapitel 2 og 3.

Teorien der benyttes er hovedreglen vedrørende, at hver part i ægteskabet hæfter for egen gæld med egne aktiver. Herudover benyttes hovedregel om særråden, der medfører at hver ægtefælle råder ubegrænset over sin egen bodel.

Det vil sige, at parten som har særråden i en fast ejendom, vil frit kunne optage lån i det uden at drøfte det med den anden part i ægteskabet. Dog forekommer der undtagelse, når der er tale om en helårsbolig sammenlignet med eksempelvis et sommerhus.

Særeje kan opstå ved tredjemands bestemmelse for den ene ægtefælle.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu