Erhvervsjura afsluttende opgave Case 6I: VVS-mester Rasmussen

Opgavebeskrivelse
1. Forklar culpa-reglen.
2. Redegør for de øvrige erstatningsbetingelser.
3. Giv et begrundet løsningsforslag ved hjælp af juridisk metode.

Juridiske metode 1 – til vandskade:
1. Juridiske område
2. Juridiske problemstilling
3. Retskilder
4. Redegør for teori
5. Vurder teori ift. Fakta
6. Konklusion

Juridiske metode 2 – til rejsen
Juridiske metode 3 – tyveri

Uddrag
For at få tørret det vandskadede rum hurtigst muligt, lader Gerda Gregersen vinduet til rummet stå åbent hele døgnet. To nætter efter vandskaden benytter en tyv sig af den lette adgang til huset og stjæler Gerda Gregersens sølvtøj og computer.

1. Forklar culpa-reglen.
Culpa-reglen bruges når der er en som man kan bebrejde for et uheld eller en skade – altså når der er en som har forsaget et uheld eller skade og den person står med skylden. Ifølge culpa-reglen, er det op til den skadelidte at bevise at skadevoldere har handlet culpøst, endvidere så skal en dommer se på om skaden kunne være undgået, hvis skadevolderen ikke havde været involveret/handlet anderledes. På den måde finder man ud af om skaden faktisk var grundet den person man antyder er skyldig.

Derudover ser man på bonus pater familias, hvor at ”han” er en gennemsnitsborger. Dette betyder at ifølge culpa-reglen, så hvis skadevolderen har handlet anderledes end en gennemsnitsborger ville gøre, så er der blevet handlet culpøst.
Under culpa-reglen skal der også bedømmes om skadevolderen har handlet fortsæt eller uagtsomt – i andre ord om skadevolderen handlede bevidst, eller blot ikke var opmærksom. Dog kan det også være et hænderligt uheld, hvilket betyder at skadevolderen ikke kunne gøre for at skaden skete og skadevolderen har så ikke handlet culpøst – dermed skal den skadelidte selv dække tabet. Alt dette indgår i culpa-reglen og alle bedømmes udfra de samme kriterier.

2. Redegør for de øvrige erstatningsbetingelser.
For at afgøre om der skal betales erstatning eller ej, er der fire specifikke betingelser som skal vurderes før der kan bestemmes om der skal betales erstatning.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu