Indholdsfortegnelse
Opgave A - Fejlsætninger
Opgave B - Relative pronominer
Opgave C - Tekstanalyse
Opgave D - Oversættelse
Ekstra opgave - Oversættelse

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Opgave C - Tekstanalyse
Tekst 1 er en reklame og det ses tydeligt i dens brug af ®, som signalerer, at der er tale om et produkt. Produktet har en titel, ”Reactions,” der lyder moderne, men det siger ikke ret meget om hvad det egentlig er for et produkt.

Teksten sigter først og fremmest efter at give et indtryk af noget moderne og imponerende, for først derefter at forklare hvad produktet er.

Derimod har tekst 2 en meget klar titel, ”Spectacles,” der med det samme gør det klart for læseren, hvad teksten handler om. Dette er nyttigt i et opslagsværk, hvor læseren typisk leder efter hurtig og præcis information.

Tekst 2 følger den generelle struktur for opslagsværk med en definerende sætning først: ”Spectales, A frame which supports…” (l. 1-2).

Her bruges forholdsvist svære ord, som ”abnormalities” og ”refraction,” der forklarer emnet så præcist som muligt, og desuden giver teksten en følelse af sandhed og autoritet, der markerer at det er fakta.

Opgave D - Oversættelse
The Nobel Peace Prize was founded by Alfred Nobel, who paradoxically enough owned several arms factories himself.

He had been inspired to invent the prize by one of his good friends, who was a peace activist. At first, the prize was awarded to people who had worked towards international peace in the traditional sense, but recently work related to civil rights and humanitarian causes has been rewarded.

As an example of the latter, Al Gore received the prize in 2007 for his work towards making the world aware of humanity’s role in climate change.