Indledning
“En sommerdrøm. Skitse” er en novelle som er skrevet af Herman Bang, novellen blev trykt og udgivet for første gang i familie bladet “Nutiden i billeder og text” i decemberen 1881. Herman Bang kommer fra en meget konservativ familie, hvor at fokuset lå meget på romantikkens idealer og ideer.

Herman Bang besluttede sig for i en ret ung alder, at få ideer fra Georg Brandes omkring hans realistiske og moderne ideer han havde. Herman Bang valgte i stedet for hans konservative baggrund, som han havde fra sine forældre, at være med i den nye litterære, hvor man altså satte problemer under debat.

Novellen er skrevet under tidsrammen Det Moderne Gennembrud, denne periode startede i 1871 med Georg Brandes forelæsninger. Hans forelæsninger handlede om at sætte de problemer som samfundet stod under, til debat.

I min analyse og fortolkning af novellen, vil jeg have fokus på hvordan novellen er opbygget, have fokus på hvilken tid novellen er skrevet i. Derudover vil jeg lave en miljøkarakteristik, personkarakteristik og analysere sproget og hvilken fortælleteknik der er gjort brug af i denne novelle.

Jeg vil til sidst i analysen komme ind på hvilke temaer/tema der er i teksten, jeg vil slutte analysen af med en perspektivering.

Uddrag
Novellen er skrevet i in medias res, historien starter hjemme. Det er hjemme hvor at de prøver at få løst deres konflikt, men ender med at afslutte forholdet og et kærlighedsliv slutter som ulykkelig kærlighed. Efterfølgenden rejser jeg personen, men kommer hjem igen i slutningen af novellen.

På den måde kan man sige at historien er skrevet i in medias res, fordi at man kan sætte novellen i hjem ude hjem. Man bliver i starten præsenteret af fortælleren som præsentere de to hovedpersoner, de to personer er hjemme i deres hjem “Villa Ida” som er der hvor de bor.