Indledning
Jeg vil i min opgave analysere og fortolke ”En Historie fra Skumringen” af Herman Bang, hvor jeg særligt vil have fokus på, kvindesynet og ægteskabet i det moderne gennembrud og hvordan det bliver fremstillet og kommer til udtryk i teksten.

Jeg sætter fokus på Herman Bangs specielle skrivestil - den impressionistiske skrivestil og kommer ind på hvordan den understøtter skildringen af kvinders livsbetingelser.

Jeg vil til slut perspektiverer novellen til maleriet ”Mon han dog ikke skulle komme” af Christen Dalsgaard i forbindelse med mine overvejelser om den impressionistiske skrivestil og kvinders livsbetingelser i det moderne gennembrud.

Overordnet vil jeg svare på følgende spørgsmål: Hvordan novellen ”En Historie fra Skumringen” og den impressionistiske skrivestil er med til at fremstiller kvinders livsbetingelser i det moderne gennembrud?

Og hvad novellen ”En Historie fra Skumringen” og maleriet ”Mon han dog ikke skulle komme” har tilfælles og hvorfor de kan perspektiveres til hinanden?

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Herman Bang er kendt for sine tekster om ulykkelig kærlighed. Kvinden der er hovedløst forelsket i det hun tror er sit livs kærlighed, men kærligheden er ikke gengældt.

Derfor vil en fortolkningshypotese naturligvis være at novellen handler om en kvindes ulykkelig kærlighed til en der ikke føler det sammen for hende.

Herman Bang er en kendt dansk forfatter hvis popularitet steg i 1880erne - Det moderne gennembrud. Bang vakte opmærksomhed for sin impressionistiske skrivestil og ofte negativ opmærksomhed.

Novellen er skrevet med en 3 persons fortæller med en personbunden synsvinkel der i. En personbunden fortæller betyder at alt betragtes og beskrives ud fra en bestemt persons synsvinkel.

Et godt stykke inde i novellen er det ret tydeligt at vi oplever tankerne og begivenhederne gennem Emilies tanker. I novellen er fortælleren lidt over det hele og fortæller noget om alle personer, dog fra Emilies synsvinkel.

” En underlig, nervøs afskedstagen, hvor man undgaar at se på hinanden, hvor den enes haand ligger løst i den andens, og hvor man lader, som om man skulde ses den næste dag” (s.8, l. 147 - 149)

på dette citat fra novellen ses det tydeligt at fortælleren fortæller noget og fleres tanker og fortæller noget om hvordan personerne har det med afskeden, men stadig er det fra Emilies synsvinkel.