Indholdsfortegnelse
Analyse af talen: ”En særlig hilsen til vores unge” af Mette Frederiksen

Perspektivering til Bent Høies tale ved pressemødet d. 24. april 2020

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Corona pandeminen var en tid hvor det danske samfund, som nation stod ansigt til ansigt med problemstillinger, som i vore tid ikke før har været reelle.

I denne sammenhæng blev den danske statsminister Mette Frederiksen påsat en krævende opgave, nemlig at samle en udfordret og ikke mindst uerfaren nation.

Opgaven nødvendiggjorde en kommunikation og formidling på højt niveau, hvor der gang på gang blev stillet krav af borgerne om information, og konstant indsigt i den situation hele landet stod overfor.

Statsministeren forsøgte med hovedet højt for at vigtiggøre hvordan vi som samfund måtte stå sammen mod pandeminen og i den forbindelse alle bidrage med vores individuelle kompetencer.

Dog blev der flere gange også lagt vægt på hendes taknemmelighed over netop denne indsats vi, som dansk nation formåede at udgøre.

Heriblandt videoen, hvori Mette Frederiksen udtrykker hendes taknemmelig, stolthed og åbenbaring over de unges håndtering at pandemien.

Videoen blev d. 23. maj 2020 delt på de sociale medier. Den blev delt med hensigt i at ramme de unge som primær målgruppe, hvilket også er grundlag for valget af medie.

Ved at udgive talen på sociale medier, gav det Mette som afsender bedre muligheder for at ramme den ønsket målgruppe. Mediet giver derudover også mulighed for at ramme andre sekundære målgrupper.

Sociale medier er et bredt medie, hvor flere målgrupper befinder sig, og opsøger information. Talen som den danske statsminister holder, gør brug af to forskellige former for talegenre, henholdsvis den politiske tale og lejlighedstalen.

Talegenren ”den politiske tale” kommer til udtryk når Mette verbalt forsøger at overbevise modtageren om at de danske unge, skal fortsætte med deres imponerende indsats.

Hun som afsender ønsker at vinde tilslutning af hendes modtagere og i denne sammenhæng ændre eller fastholde holdningerne omkring de unges håndtering af pandemien.

Dog er den klart dominerende talegenre i denne tale ”lejlighedstalen” som genre. Brugen af denne genre er med et ønske om at iscenesætte vigtige værdier, som kobler afsender og modtager sammen.

Netop dette fremgår tydeligt flere steder i Mettes verbale kommunikation. Hun forsøger flere gange at sætte sig i de unge modtageres sted, ved bl.a. at referere til perioder og oplevelser, som har fælles værdier for størstedelen af den primære og højst sandsynligt også de forskellige sekundære målgrupper.

Dette kan for eksempel ses ved linje 5-6 hvor hun udtrykker ”For der er meget, I oplever for første gang. Den første Roskildefestival.

Måske den første eksamen. Måske den første forelskelse” derudover formår hun også, at refererer til personer som har en følelsesmæssig værdi for mange under den livsfarlige pandemi.