Indledning
Henover det sidste stykke tid er der opstået en debat over skulpturen ”En rigtig dansk familie”, hvilket er yderst stødende for nogen, selvom det bare er en skulptur.

Uddrag
Indenfor det sidste stykke tid er en diskussion over denne flotte statue startet. Flere føler sig stødt over skulpturen, hvilket jeg er overrasket over.

Familie er et bredt begreb, og efterhånden som årene går, ændrer begrebet sig også. Familie kan betegnes på enormt mange måder den dag i dag, men stod det til mig, ville en familie bestå af to voksne og børn.

Det kunne sagtens være to mænd eller to kvinder, men en rigtig familie vil nok, i de fleste tilfælde, beskrives som en mand, en kvinde og nogle børn.

Jeg synes i dag, at der er lidt for mange tilgange til familier. Folk mener jo, at der ikke er nogen rigtig familie.

Der findes flere måder at være familie på. Ingen familier er ens. Det er ikke kun, hvem eller hvad familien består af, det er også om, hvordan familien er.

Socialpsykologen, Lars Dencik, opsatte de Dette dokument er downloadet fra inspo.dk. Må kun bruges eksklusivt af inspo Premium medlemmer. Side 2 af 3 fire familie typer i det senmoderne samfund.

Teamfamilien, svingdørsfamilien, det sociale akvarium og den patriarkalske familie. Fire typer familie som igen gør alle familier forskellige, fordi det er ikke sikkert, at familien er lige præcis en af de typer.

Vi vil alle kunne relatere mest til en af de fire typer, men jeg tror næppe, at nogen er én bestemt type.