En fremmed flytter ind | Analyse

Præsentation:
– Titel: En fremmed flytter ind
– Afsender: Nicole N. Horanyi (instruktør)
– Udgivelse og dato: Den er udgivet i 2017 af produktionsselskabet Made in Copenhagen
– Genre: Dokumentarfilm (Uddrag)

Indholdsfortegnelse
Præsentation:

Hvad? (analyse af indhold)
● Tid og miljø: Hvilken tid og hvilket miljø skildres?

● Vinkling: Hvad er filmens vinkel på sagen? Hvilken part i begivenheden er synsvinklen knyttet til? Opstil evt. en aktantmodel over konflikten i historien.

● Kilder: Hvilke typer af kilder bruges, og hvilke bruges ikke?

---

Hvordan? (analyse af filmiske virkemidler)
● Dramaturgi: Hvordan er filmen opbygget? Benyttes f.eks. en berettermodel, en bølgemodel, en plot point model eller en cirkulær model? Benyttes forskellige former for fremdriftsmidler, f.eks. cues, set-up/pay-off, suspense m.m.?

● Fortæller: Hvilke fortælleteknikker er anvendt?

● Fotografering: Se på nogle centrale indstillinger i filmen og undersøg enkelte billeder (frames). Er der karakteristiske træk ved fotograferingen: beskæring, billedkomposition, perspektiv, kamerabevægelser, lys og skygge og farver?

● Klipning: Vælg nogle centrale sekvenser og undersøg, hvordan der klippes mellem de forskellige scener. Undersøg også klipperytmen. Hvilken virkning har klipningen og klipperytmen?

● Lyd: Undersøg centrale scener: Hvilken type lyd dominerer? Hvordan er forholdet mellem billeder og lyd?

● Symboler: Benytter filmen sig af bestemte symbolske elementer?

● Fakta og fiktion: Benytter filmen sig af fakta- og/eller fiktionskoder? Hvilke autenticitet markører gøres der især brug af i filmen.

---

Vurdering:
● Hvor godt realiserer filmen sin intention? Virker den troværdig og autentisk? Hvis filmen er er bygget op omkring en central påstand, hvor godt rent faktuelt underbygges påstanden så? I hvor høj grad bruges fiktionskoder som en retorisk strategi til at overtale eller overbevise seerne med? Hvilken betydning har formen (dvs. måden, de filmiske virkemidler er benyttet på) for indholdet?

● Genre: Hvilken dokumentarfilmtype er der tale om? Er der tale om en blandingstype? Eller bryder filmen helt med typerne?

Uddrag
● Lyd: Undersøg centrale scener: Hvilken type lyd dominerer? Hvordan er forholdet mellem billeder og lyd?

Der bliver benyttet en sang af Rasmus Seebach, som hedder millionær. sangen illustrerer meget godt Amandas og Caspers forhold.

Hvor det er Casper som der prøver at bevise overfor Amanda at det ikke handler om at være rig, selvom at han udgiver sig for at være i familie med en rig farfar eller hvad det var. Sangen bliver spillet på deres ferie hvor de kommer kørende i en bil, med sangen millionær.

Sangen passer meget godt til Amanda og Caspers forhold til hinanden ud fra Caspers “verden”, men i realiteten bliver alt det som er sagt i sangen med at man ikke kun skal tænke på penge og videre, det kommer til udtryk i sidste ende hvor Amanda finder ud af at Casper har brugt hende for penge.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu