Indholdsfortegnelse
Tjekopgaver
1. forskar forskellen på en eksportvirksomhed og en international virksomhed:
- Internationaliseringsgrad:

2. Hvilke beslutninger skal træffes i forbindelse med en virksomheds start af eksport?:

3. forklar, hvad der forstås ved en virksomheds eksportberedskab:

4. forklar opdelingen af eksportmotiverne og kom med eksempler på et motiv i hver kategori:

5. forklar de forskellige metoder til markedsudvælgelse:

6. forklar begrebet miljøafstand:

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
- en eksportvirksomhed er en virksomhed der sælger sine produkter til et udenlandsk mellemled, som sørger for markedsføringen i udlandet.

En internationalvirksomhed er hvor virksomheden har et udenlandsk datterselskab, og som markedsfører sine produkter i udlandet. Virksomheden varetager en del aktiviteter i udlandet.

Internationaliseringsgrad: hvor stor en del af virksomhedens samlede værdikæde aktiviteter foretages i udlandet.