Eksamenssæt fredag den 28. august 2015 – Delopgave A – Ny skolereform

“Ny skolereform”, fra eksamenssættet “Stat eller privat” i Samfundsfag A på STX i august 2015.

Opgavebeskrivelse
2. Sammenlign de synspunkter på folkeskolens indretning og formål, som kommer til udtryk i bilag A1, A2 og A3. I sammenligningen skal du anvende viden om politiske ideologier.

3. Du er politisk rådgiver for Christine Antorini (S). Skriv et notat, der sætter Christine Antorini i stand til at argumentere imod Rasmus Jarlovs syn på heldagsskolen. Notatet skal tage udgangspunkt i bilag A4, og du skal anvende sociologisk teori.

Indledning
Skolereformen som SR-regeringen gennemførte, har været et kontroversielt emne, og delte meninger har opstået på baggrund af vidt forskellige ideologiske principper og værdier. I tre forskellige bilag, som alle er artikeluddrag fra Politiken, fremlægges forskellige holdninger til skolereformen og heldagsskolen fra en række politikere.

Uddrag
En vigtig pointe at inddrage, for at kunne argumentere mod Rasmus Jarlovs syn på heldagsskolen, er netop at uddannelsesniveauet skal løftes over hele linjen. I et moderne velfærdssamfund som det danske er det uddannelsesinstitutionernes “opgave” at nedbryde den sociale arv, og dermed give lige fremtidsmuligheder til eleverne. Børn med mindre social kapital, eller mere specifikt færre ressourcer at hente i forhold til lektiehjælp fra forældrene, vil få gavn af at få en professionel og fokuseret hjælp på skolen, fra lærerne som er uddannet specifikt til det. Disse argumenter kan understrege det positive ved en længere hverdag for børn, og især dem der er mere udsatte fagligt, og dette kan også overføres mere specifikt til Jarlovs syn på fritidsaktiviteter i heldagsskolen.

Som gendrivelse kan man sige, at det som regel er positivt at følge sit talent og pleje det, men det er også vigtigt at folkeskolen som institution udvider børns horisont i en tidlig alder, og giver dem muligheden for dannelse på forskellige områder. Børn som kommer fra familier med lavere økonomisk kapital, vil få mulighed for at afprøve fritidsaktiviteter som de ikke før har haft mulighed, for eksempel på grund af at sportsklubber eller musikskoler har været for dyre for disse familier. Fritidsaktiviteter som foregår sammen med klassekammerater kan også forbedre det sociale miljø i timerne, og dermed også forbedre indlæringsevnen.

Et stærkere socialt miljø vil altså også forbedre børnenes indlæring i de mere boglige fag. Uddannelsesinstitutionens evne til at bryde negativ social arv vil også blive forbedret, hvis timerne efter lektionerne også giver udsatte elever mere social kapital i form af venner og bekendtskaber.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu