Eksamenssæt august 2008 – opg 2 kronik – “Nyhedsnarcissisterne kommer” af Noa Redingtons

Indledning
I en verden hvor teknologien langsomt overtager alt på sin vej og alt handler om effektivi-sering og komprimering, begynder ord som kvalitet langsomt at blive en mangelvare. Alt skal gøres hurtigere, bedre og billigere. Også i medierne. Her bliver de traditionelle medier stærkt udfordret af internettet og den stigende selviscenesættelse på denne platform.
I teksten ”Nyhedsnarcissisterne kommer”, der er trykt i Information den 1. marts 2007, for-klarer redaktør for Mandag Morgen, Noa Redington, om netop denne problematik. Om skif-tet fra at være forbruger af nyhederne til i stedet at være producent, i form af diverse blog-oplæg. Han forklarer om det stigende behov for selviscenesættelse gennem medierne.

Uddrag
Han vurderer, at de traditionelle mediers regler og roller, som er blevet skabt over længere tid for at udfylde det offentlige rum, nu bliver udfordret ekstremt. Det gør de af tre årsager. Dels er internettet et yderst billigt medie at skabe på. Den lave udgift sikrer en meget brede-re mulig producentgruppe, da flere og flere har råd til det.
Noa Redington ligger ikke skjul på sin kritik af internettet som massemedie. Man kan tyde-ligt læse en subjektivitet gennem hele teksten, hvor hans kærlighed til de traditionelle me-dier, tydeligt skinner igennem. Det er, ifølge Redington selv, dem som har skabt det sam-fund vi lever i.

Noa Redington ligger ikke skjul på sin kritik af internettet som massemedie. Man kan tyde-ligt læse en subjektivitet gennem hele teksten, hvor hans kærlighed til de traditionelle me-dier, tydeligt skinner igennem. Det er, ifølge Redington selv, dem som har skabt det sam-fund vi lever i. Det er dem, som er blevet brugt som redskab i kampen til demokrati.

Som titlen står ”Nyhedsnarcissisterne kommer” skaber han en krigsstemning i det der dra-ges paralleller til det krigsklangende udtryk ”Tyskerne kommer”. Han forsøger altså at gøre disse ”nyhedsnarcissister” til fjenden, der skal besejres for en hver pris.

Få adgang til hele opgaven

Upload en opgave og få adgang til denne opgave

Hvor brugbar var denne opgave?

Klik på stjernerne for at bedømme opgaven!

Gennemsnitlig bedømmelse / 5. Antal anmeldelser

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!