Indledning
Hver dag benytter ca. en halv million danskere sig af DSB. Forskellige destinationer, samme formål. DSB skildrer hvordan veje og mennesker krydses på tværs af hinanden i toget.

Hvordan det fungerer forskelligt for forskellige mennesker: en rejse, en pause, et møde med fremmede eller noget helt fjerde. I denne opgave vil jeg analysere og sammenligne 3 reklamefilm fra DSB.

De 3 reklamefilm er henholdsvis “DSB præsenterer”, “Livet har mange skift og spor” og “Mads Axelsen: Mellemrummet.”

Reklamefilmene er allesammen udgivet af DSB og bragt i mediet YouTube fra DSB’s egen kanal “DSB officiel” Reklamefilmenes hensigt er at sætte fokus på det gode ved togrejser.

Uddrag
Reklamen er en blanding af en narrativ og en lyrisk type, da der på sin vis bliver fortalt en historie. Den er dog overvejende lyrisk, da det er sansninger og stemninger vægten lægges på.

Reklamefilmen er narrativ, fordi at der fortælles en kronologisk historie, dog bliver historien fortalt gennem billeder, musik og stemninger i stedet for ord, hvilket læner sig op af en lyrisk reklame.

Miljøet i reklamen varierer meget fra sekvens til sekvens, men det hele har det tilfælles at det drejer sig om DSB og togrejsen der illustreres.

Noget af reklamen foregår på perroner og i toget (0.45-0.48)mens andet foregår hos personalet “backstage”(0.48-0.57), hvilket er med til at skabe det større billede af DSB og rejsen som helhed.

Det viser hvor meget der ligger i en enkelt rejse af diverse ting - både ift passagerer og personale, men også ift. teknik og arbejde.

Dette er med til at vise forbrugeren hvor meget man får for pengene. Der er blevet lagt vægt på sociale forhold, hvilket tydeligt ses i den stemning menneskene i reklamen udviser.

Det, at man ser personalet arbejde sammen og hilse på hinanden (0.49) og folk der mødes på perronerne (1.14-1.25)tilføjer også til den gode stemning.