Drøm af Thomasine Gyllembourg Analyse

Indledning
Drøm og virkelighed er en roman som blev skrevet af og blev udgivet i 1833. Thomasine var en forfatter der skrev meget ud fra sine egne oplevelser, og om hendes liv.

Hun lagde meget vægt på hvordan kvinderne levede i hendes tid. Mange af Thomasines tekster er præget af de forskellige tider under romantikken.

Uddraget fra romanen drøm og virkelighed handler om en jegfortæller. Det finder vi allerede ud af den første linje af uddraget” Allerede næste Dag lejede jeg en smuk, lille Lejlighed til Lise”.

Uddrag
Her går det op for manden, hvordan han har mistet interessen for hende. Herefter kommer følelserne mellem parret så småt tilbage igen, og manden erkender hans fejl ”Skal jeg da altid sidde alene?

« Ved denne og lignende Ytringer, der maatte røre enhver, ved sin Skønhed og en vis naturlig Mildhed lykkedes det stedse denne stakkels Pige at afvæbne min Misfornøjelse og oplive en Gnist af den gamle Kærlighed.

Jeg følte det skærende Misforhold imellem os, det forkerte i vor Forbindelse, og sagde til mig selv: ”Jeg har gjort en dum Streg, det er vist; men jeg vil bære Følgerne som en Mand”. Linje 110-115.

I teksten er der to hovedpersoner med to vidt forskellige baggrunde. Den største forskel der ses på deres baggrunde, er at jegfortælleren har studeret og er vokset op med sin rige onkel.

Lise har dog ikke studeret og har ikke levet under samme økonomiske forhold. Jegfortælleren har heller ingen familie, men det har Lise dog. De to ting her er de væsentligste forskelle på de to hovedpersoner.

Disse forskelle giver problemer i uddraget, man ser det bl.a. fra linje 27-31”Jeg var for Eksempel fra min første Barndom vant til streng Orden og Renlighed; min Onkels Hus var yderst elegant.

Det var mig derfor en Afsky, naar jeg kom ind til Lise at møde den Aller forfærdeligste Atmosfære, at se Barnets Linned hænge ved Kakkelovnen, Brød, Smør, Flasker, Klæder, alting ligge omkring hinanden”.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu