Dommedagen | Opgave | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Hvad betyder Dommedag og hvad går det ud på?

Tro, Gerninger, nåde:
- Den gode Muslim:
- Den dårlige muslim:
- Tvivl Perioden:

Tilbedelse af flere guder

Hvor i koranen finder vi noget om Dommedagen?

Forskellen på Islams dommedag og andre religioners dommedag

Hvornår kommer dommedagen i islam?

På dommedagen:

Kilder:

Uddrag
I den islamiske forståelse af mennesket består det menneskelige legeme af en spirituel sjæl og en fysisk krop. Når kroppen dør, lever sjælen videre.

På dommedag, som er dagen, hvor Gud lader jorden gå under, vil krop og sjæl genopstå sammen. Den, der har levet et godt troende liv, vil blive belønnet med evig liv i Paradise (oase liv)

mens de andre bliver henvist til et liv i Helvede (pinested). Det jordiske liv betragtes derfor som et midlertidigt ophold

i hvilket individet skal bevise, at det er værdigt til en plads i Paradis. Dette skal ikke betyde at muslimerne ikke ser livet på jorden som en gave fra Gud.

(Fjender af Gud vil havne i evigt pinested(helved) med en brændende sol, sult, tørst og råddent vand. Venner af gud ville få et evigt oase liv(paradise), hvor der er skyggefulde lunde, bække, kvinder, vin og overflod af frugter.)

---

Dem der kommer i paradis, bliver fremhævet i koranen, at adgangen til Haverne lyder sådan: “de, der tror og handler retfærdigt”(sura,47,2) = altså tro og gerninger.

Allah har skabt mennesket og givet mennesket et liv på jorden. Det liv, man lever her, er en slags eksamen, som Allah har sat mennesket på.

Allah har skabt os, for at man skal tilbede Ham og tro på Ham og følge Hans vej. Allah har altid fortalt mennesket gennem profeter, at vi får et nyt liv igen efter døden.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu