Diskussion & redegørelse “Er unge virkelig så dumme” af Kenneth Lund, 2010

Diskussion og redegørelse af “Er unge virkelig så dumme” af Kenneth Lund, 2010

Indledning
Overskriften på artiklen fra Politiken, 25. december 2010, lyder ”Er unge virkelig så dumme?”. En overskrift og et spørgsmål, som er blevet et problem, der blandt andet ligger til baggrund for Yngresagens tilstedeværelse i dette samfund. Sofie Rye, 22 år, som er formand for Yngresagen, finder det bekymrende, at en generationsmisforståelse kan opstå grundet reality-programmer så som Paradise Hotel. Hun mener, at programmer som førnævnte kan danne et forvrænget billede af nutidens unge. ”Jeg møder tit ældre mennesker, der er overbeviste om, at det er sådan, unge mennesker er i dag. At vi er vildt forkælede og kun går op i sprut og sex”, udtaler Sofie Rye.

Uddrag
Han er dog ikke tilhænger af holdningen omkring, at det skulle være nutidens unge, der vises på skærmen. Han mener at unge i dag er mere politisk engagerede og på ingen måde er blevet mindre begavede i forhold til førhen.
Den såkaldte ”Elite” er blevet tilsidesat af medierne, mens tv-programmerne i stedet følger lettere tilbagestående unge.

Få gratis adgang til opgaven

Upload en af dine egne opgaver og få adgang til denne opgave. Det tager kun 2 minutter