Digtanalyse | Den forladte

Uddrag
Den Forladte er et digt, som blev udgivet i år 1803, skrevet af den danske guldalderdigter og forfatter Adam Oehlenschläger.

Digtet omhandler en mand som har mistet, hvad han selv ser som, hans eneste sande kærlighed. Digtet beskriver hvor smertefuldt, det kan være at miste en person som man holdt af og elskede af hele sit hjerte.

Oehlenschläger formår virkeligt at beskrive den følelse af håbløshed der kan overrumple dig, når du står i den situation som digterjeget står i.

I starten af digtet, fortæller digterjeget, at han sidder på en bænk og observere naturens skønhed. Han beskriver den skønne natur omkring ham, og dog ved man, at han ikke er lykkelig. ”Da Taaren i mit Öie taler og siger: Han er ikke glad”.

Han græder, da han bliver tilbudt en anden mands brud, og da en pige spørger ham hvorfor han ej danser. I midten af digtet finder vi ud af, at han er ulykkelig, fordi at han har mistet en pige han elskede af hele sit hjerte.

Han beskriver at hun havde lovet at elske ham til døden, men at hun nu befinder sig et sted hvor uskylden dør og lysterne våger. I slutningen af digtet, kan man sige, at digterjeget forudsiger hans egen død.

Han er så nedbrudt af sorg, og dog kan han ikke tænke på andet end Stella. Alt det skønne han ser i naturen, sammenligner han med Stella, men intet er så godt som hende:

”Kierminderne saa huldt sig böie, men hvad er de mod Stellas Öie? Hvad Rosen er mod Stellas Kinderog Lærkens Slag mod Stellas Sang.”

Digtet består af 9 strofer, som hver består af 6 verslinjer. Disse verslinjer rimer således, at der bådes dannes et par rim mellem verslinje 3 og 4, og der så er krydsrim mellem verslinje 1 og 5, og verslinje 2 og 6.

Der benyttes både mandlige og kvindelige rim i digtet. Verslinje 2-6 er et mandeligt rim, mens de to resterende begge er kvindelige rim. Desuden bruges der også assonans og allitteration i digtet. I strofe 1, verslinje 3: ”Naar Bonden glad fra Marken iler” her bruges vokalen a ofte.

Et eksempel på, at der bruges allitteration kan findes i strofe 8, verslinje 6 hvor konsonanten s ofte bruges: ”og Lærkens Slag mod Stellas Sang”.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu