Digt | Analyse | Sven Møller K.

Indledning
Vores hverdag i dag er præget af begivenhederne der fandt sted i 1940-1945 og det var især besættelsen af Danmark, der rystede borgernes hverdag dengang og endda stadig på gaderne i dag.

Ikke nok med at hverdagen blev ændret, tog litteraturen også en kæmpe drejning. Mange forfattere var under denne tid frustreret og imod de politiske beslutninger og holdninger, man bar sig af med.

Det kunne man se igennem den meget mørke eksistentialistiske skrivestil man anvendte, og de emner der blev skrevet om.

I denne analyserende artikel vil gå igennem det sorgs fyldte digt skrevet af Sven Møller Kristensens og spille det op imod Mads Nielsens digt om håb og en god fremtid i vente.

Uddrag
Hele strofe 1 handler i En lærke letted’ om hvordan man efter krigens slut fejrede og jublede Tysklands nederlag og Danmarks befrielse samtidig med at man mindes de tab

hvor Sven Møller Kristensen fokuserer på at man skal kæmpe som modstandsmand og hævne de tab Danmark blev sat ud for og hvordan krigen ødelagde Danmarks kultur, natur og sammenhold.

Til det anvender han en anafor ”der gik slid på skoven, skår og skår” (str. 1 v 5). Det er med til at understrege og tydeliggøre hans pointe om de negative og dårlige ting der skete under krigstiden.

Mads Nielsen anvender også anaforer i slutningen af hver strofe. ”Danmark frit / Ja Danmark frit” (str. 1 v 6-7). Det er med vilje at Mads Nielsen slutter 3 ud af 4 af hans strofer af med at understrege at Danmark er frit.

Det er hele emnet bag teksten og han gentager det flere gange, fordi at det er det hele pointen med digtet nemlig at Danmark er frit og at vi skal sejre og bygge videre derfra.

I begge digte bliver der anvendt rim, men de adskiller sig da Sven Møller Kristensen anvender enderim (str. 1 v 1-4/ str. 2 v 1-4) hvor at Mads Nielsen både tager sig brug af enderim og par rim (str. 1v 2/4) (str. 1 v 5-7).

En lighed de to digte deler er deres brug af semantiske felter. I begge digte kan man se at indholdet stemmer overens med titlen.

I En vinter lang og hård og mørk stemmer teksten overens med titlen, da der bliver brugt adjektiver som kulde, sorg, sult, råddenskab og vissengrønne.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu