Indledning
I perioden mellem år 1050 og 1340 var Europas befolkning vokset markant, hvilket skabte udfordringer med at sikre tilstrækkelige madressourcer til den stigende befolkning.

Dette blev forværret af klimaforandringer, der resulterede i mange regnfulde efterår og tørre somre mellem 1330 og 1350, hvilket reducerede mængden af mad tilgængelig for befolkningen og førte til omfattende sult og underernæring.

I 1347 ramte pesten Europa, hvor befolkningen allerede var svækket, og epidemien spredte sig hurtigt og dræbte en stor del af Europas befolkning inden 1353.

Dette havde alvorlige og langvarige konsekvenser for samfundet og eftertiden.

For at undersøge pestens indvirkning på samfundet vil jeg beskrive, hvad Den Sorte Død var, hvordan og hvorfor pestepidemien spredte sig så hurtigt til hele Europa.

Jeg vil også undersøge, hvilke forsøg der blev gjort for at undgå pesten og undersøge, hvad man mente om dens årsag og natur.

Jeg vil også undersøge de direkte konsekvenser af pesten, herunder dens påvirkning på eftertiden og samfundets udvikling.

Til sammenligning vil jeg se på ebolavirussen og undersøge faktorer som menneskemængder, transportmuligheder og videnskabsudvikling for at vurdere, hvordan disse påvirker udbredelsen af pandemier.

Indholdsfortegnelse
Indledning
Materialepræsentation
- Faktalink.dk, Pesten, Den Sorte Død
- Historiensverden.dk, Europa I Krig Og Krise; Europæiske Middelalder
- Who.int, Study Warns Swift Action Needed to Curb Exponential Climb in Ebola Outbreak
- Illustreret Videnskab Historie, Den Sorte Død
- Middelalderliv
- Grundbog Til Historie: Fra Oldtid Til Enevældens Samfund

Den Sorte Død
- Tiden Op Til Epidemien
- Hvad Var Den Sorte Død?
- Hvordan Kom Pesten Til Europa?
- Hvordan Spredte Pesten Sig Til Hele Europa?
- Hvad Blev Der Gjort for at Undgå Smitten?

Konsekvenserne Af Den Sorte Død
- Stor Dødelighed Gav Fornyede Muligheder
- Kirkens Stilling Og Vigtighed æNdres
- Lægevidenskabens Udvikling På Baggrund Af Pesten
- Jødeforfølgelserne

Hvis Pesten Kom Tilbage I Dag
Konklusion

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Pestens rædsler førte til en blanding af både positive og negative konsekvenser, afhængigt af samfundslaget man betragtede.

I højmiddelalderen var befolkningstallet vokset eksplosivt, og det blev svært at føde alle, hvilket blev forværret af den regnfulde og tørre vejrperiode mellem 1330 og 1350.

Da Den Sorte Død ramte Europa og dræbte mellem en tredjedel og halvdelen af befolkningen, forbedrede levevilkårene for overlevende på mange områder.

Kirkens rolle i samfundet ændrede sig, og de mest udsatte fik nye muligheder, da der var mere plads og færre arbejdere til at udføre arbejdet. Inden for medicin skete der også markante ændringer i tænkemåde og behandlingsmetoder.

Det feudale samfund var allerede under pres inden pestepidemien, og bondeoprørene var begyndt at opstå. Pesten påvirkede ikke kun de fattige, men også de rige og adelige, da alle samfundslag blev ramt af den høje dødelighed.