Det heroiske menneske | Analyse | Ravnkel Frøjsgod

Indledning
På Oldlatinsk betyder ordet ”Segja” at sige. Det er tæt beslægtet med ordet saga. Segja beskriver meget godt, hvad en saga er.

Det er nemlig en fortælling. En fortælling om livet på Island under landnamstiden, som på dette tidspunkt var middelalderen i Danmark.

Sagaerne handler om det heroiske menneske på Island, om høvdinger der slås, familiestridigheder og ikke mindst ære, slægt og tro. Ravnkel Frøjgods saga handler netop om alt dette.

Uddrag
Der er meget fokus på handling og derfor er det hyppigt vekslende mellem panoramisk og scenisk. Der, hvor der er mange replikker, er det scenisk, og så er der ikke lige så meget fokus på handling, men mere på hvad de siger til hinanden, der er i fokus.

Det er blandt andet på side 68, linje 10 til 30, hvor det er dialog og ikke samme fokus på handling som på side 68, linje 30-40

Vekslende mellem direkte og indirekte tale. Der er mest direkte tale blandt andet side 69, linje 31. Side 68, linje 27 står der ”Øjvind sagde, at han ikke ville ride af vejen”. Den direkte tale er med til at skabe drama i fortællingen.

Ravnkels Frøjgods saga foregår på Island tilbage i Landnamstiden. Den er fra 870-930 f.v.t. Den er skrevet i datid, og er først skrevet ned mange år efter, at det rent faktisk har foregået.

Den fortalte tid er omkring 1 døgn. Fra Øjvind og hans mænd første gang ser Ravnkel til Sam stopper forfølgelsen af Ravnkel. Fortællertiden er 4-5 min, det er når, man nærlæser og ikke bare skimmer teksten.

I kapitel 18 er de vigtigste personer vi møder Øjvind, Sam og Ravnkel. Dyder hos den individuelle er utrolig vigtig i Islandske sagaer.

For at få succes som høvding, hvor man hele tiden kan risikere at blive dræbt eller få krænket sin ære, er man nødt til at besidde dyderne.

Jo flere dyder man besidder, jo højere i samfundet kunne man komme. Hvis man først fejler og reagerer på følelser og ikke fornuft, kan det betyde, at det betyde døden Nogle af de vigtigste dyder er tapperhed og mod.

Hvis man bliver overmodig og overvurderer sin egne evner, ender det ofte ud i nogle ikke gode handlinger og ens ære kan blive krænket.

Selvbeherskelse er også en dyd, som er vigtig. Hvis man ikke kan begrænse sig selv og vurdere en situation med hovedet, kan man også risikere sin ære og eftermæle. Det er meget generelt for alle dyder.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu